Malta - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

Updated 02.09.2022 -
Published  27.07.2022
Malta, ilustračná fotografia, Pixabay
Malta, ilustračná fotografia, Pixabay

Aktualizované: 27/05/2022

Podmienky vstupu do krajiny

Malta vyžaduje pred vstupom na svoje územie predložiť EU certifikát vydaný zdravotníckym zariadením:

  • o očkovaní (s vakcínou uznanou Európskou liekovou agentúrou, vzťahuje sa to aj na deti nad 12 rokov, platný od 15. dňa do 270 dňa od druhej dávky, po tretej dávke neobmedzene, avšak od 15. dňa od podania);
  • alebo o negatívnom teste (antigénový - výterom z nosohltanu platný 24 hodín, ale vydaný len na EÚ certifikátoch, PCR platný 72 hodín);
  • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19, nesmie byť staršie ako 180 dní od prvého pozitívneho testu a musí byť vydaný len na EU certifikátoch, v prípade iných potvrdení o prekonaní ochorenia a cestujúci nesmie pricestovať skôr ako 15. deň od diagnostikovania ochorenia, zároveň sa musí preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín;  

 

Deti do 12 rokov musia predložiť RT-PCR test na COVID-19 nie starší ako 72 hodín, z testovania majú výnimku deti do 5 rokov, resp. predložia certifikát o ukončení očkovania, ktorý na rozdiel od dospelých platí aj po druhej dávke do veku 18  rokov neobmedzene

 

V prípade pochybností odporúčame overiť si vaše doklady aj u prepravcu. Cestujúci sa musia preukázať EÚ certifikátom pred vstupom do lietadla.

 

Informácie na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Malty

 

Pri ceste na Maltu musí cestujúci prichádzať z krajín uznaných ako turistický koridor (patrí sem aj Slovensko) a nie je požadované vyplniť vstupný formulár.

 

Zároveň nie je povolené tranzitovať cez letisko, ktoré sa nachádza mimo povolených krajín, z ktorých možno pricestovať na Maltu. Kontrolný test môže byť vykonaný aj na letisku, najmä v prípade namerania zvýšenej teploty a až do obdržania negatívneho výsledku musí absolvovať karanténu na mieste určenom maltskými úradmi, ktoré sa hradí z vlastných prostriedkov. Pri nedodržaní pokynov hrozí pokuta a trestné stíhanie.

 

Cestovanie v rámci krajiny 

Preprava medzi jednotlivými ostrovmi je v prevádzke.

 

Opatrenia v krajine

Rúška FFP2 sa vyžadujú v lietadlách a nemocniciach, odporúčame sa riadiť pokynmi miestnych orgánov.

 

V prípade kontaktu s osobou nakazenou COVID-19 alebo prejavuje známky choroby je povinnosť informovať tzv. Covid Helpline na čísle 111 alebo e-mailom na covid19health@gov.mt, kde obdržíte ďalšie pokyny.

 

Podmienky karantény: doba karantény je 10 dní,  pokiaľ sa preukážete negatívnym testom, karanténa sa môže ukončiť po 7 dňoch. Je nutné riadiť sa pokynmi lekárov. Náklady na karanténu si hradí cestujúci.  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Updated 02.09.2022 -
Published  27.07.2022