Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

21.08.2019
15:00
Stretnutie s A.Garthom, veľvyslancom Veľkej Británie

Štátny tajomník Lukáš Parízek