Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

28.05.2019
09:00
Stretnutie s vedúcimi diplomatických misií ČK EÚ s prezidentom SR
28.05.2019
13:00
ZPC Belgicko / Brusel; Mimoriadna Európska rada
29.05.2019
 
ZPC Česká republika / Praha; Pražský európsky summit
30.05.2019
09:00
Konferencia "Acting together for Sustainable Development Goals"
30.05.2019
09:30
Prijatie - M.Spoljaric Egger, UNDP
31.05.2019
09:30
Otvorenie expertného fóra V4 k viacročnému finančnému rámcu
31.05.2019
11:00
Prijatie - Ž.Perović, veľvyslanec Čiernej Hory
31.05.2019
12:30
Pracovný obed s veľvyslancom Japonska J.Shimmim

Štátny tajomník Lukáš Parízek