Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

17.12.2019
09:00
Prijatie - L.Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku
17.12.2019
10:00
Prijatie - E.Brix, riaditeľ Diplomatickej akadémie Viedeň
17.12.2019
16:00
Stretnutie s mladými diplomatmi
19.12.2019
11:00
Zasadnutie krízového štábu MZVEZ SR
19.12.2019
16:00
Predvianočné podujatie na pozvanie veľvyslanca Rakúska

Štátny tajomník Lukáš Parízek