Ako môžeme pomôcť

Ministerstvo poskytuje firmám prostredníctvom Odboru podnikateľského centra (POCE) a siete diplomatických misií SR v 65 krajinách sveta bezodplatne poskytované služby:

 • poradenstvo o obchodných zvyklostiach v teritóriu, podnikateľskej legislatíve, investičnom a vedecko-výskumnom prostredí
 • odporúčania prieniku na trh a iné
 • konzultácie exportných a investičných zámerov v zahraničí
 • informácie o zahraničných trhoch, exportných a investičných príležitostiach, príležitostiach v oblasti vedy, výskumu a inovácií
 • informácie o veľtrhoch, výstavách, podnikateľských misiách, plánovaných fórach a odborných seminároch pripravovaných priamo na zahraničných trhoch
 • informácie o tendroch medzinárodných organizácií (NATO, OSN, OECD a i.), výzvach a programoch EÚ
 • informácie o možnostiach zapojenia do oficiálnej rozvojovej spolupráce
 • vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov
 • preverenie záujmu zahraničného partnera o spoluprácu
 • sprostredkovanie obchodných B2B, alebo B2G rokovaní

 

Služby, na ktoré ekonomická diplomacia (Podnikateľské centrum/ekonomický diplomat v zahraničí)  nemá kompetencie a neposkytuje ich:

 • ekonomický diplomat formálne nereprezentuje slovenského exportéra v teritóriu
 • ekonomický diplomat nevstupuje priamo do uzatvárania obchodných alebo investičných prípadov
 • ekonomický diplomat nezodpovedá za zvolenú marketingovú stratégiu a výrobno-obchodné možnosti exportéra
 • ekonomický diplomat nezastupuje spoločnosti pri súdnych sporoch v oblasti obchodno-právnych vzťahov
 • ekonomický diplomatv prípade, keď je daná informácia v krajine spoplatnená neposkytuje informácie o zahraničných firmách  (o registrácii firmy, základnom imaní, vlastníkoch atď.)
 • ekonomický diplomat neposkytuje priamu logisticko-organizačnú podporu pri návšteve firmy v krajine záujmu – rezervácia hotela,  odvoz na letisko atď.