Tretie krajiny, v prípade ktorých sa na ich štátnych príslušníkov alebo na určité kategórie týchto štátnych príslušníkov vzťahuje povinnosť predchádzajúcej konzultácie

Updated 23.03.2023
Published 09.08.2022

Tretie krajiny, v prípade ktorých sa na ich štátnych príslušníkov alebo na určité kategórie týchto štátnych príslušníkov vzťahuje povinnosť predchádzajúcej konzultácie


Podľa článku 22 vízového kódexu môže členský štát požadovať, aby sa ústredné orgány iných členských štátov obrátili na jeho ústredné orgány pri posudzovaní žiadostí o víza podaných štátnymi príslušníkmi určitých tretích krajín alebo určitými kategóriami týchto štátnych príslušníkov.

Takéto konzultácie sa nevyžadujú pri žiadostiach o letiskové tranzitné víza.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza zoznam tretích krajín a určitých kategórií osôb, ktorých sa predchádzajúca konzultácia týka. Zaradenie tretej krajiny do zoznamu znamená, že aspoň jeden z členských štátov túto predchádzajúcu konzultáciu požaduje .

 

Tretie krajiny Určité kategórie osôb, ktorých sa predchádzajúca konzultácia týka
Afganistan  
Alžírsko  
Bangladéš  
Bielorusko  
Konžská demokratická republika  
Egypt Nevzťahuje sa na držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Irán  
Irak  
Jordánsko  
(Severná) Kórea  
Libanon  
Líbya  
Mali  
Maroko  
Mauritánia  
Niger  
Nigéria  
Pakistan  
Ruská federácia Vzťahuje sa iba na držiteľov služobných pasov.
Rwanda  
Saudská Arábia Nevzťahuje sa na držiteľov diplomatických pasov.
Somálsko  
Sudán  
Južný Sudán  
Srí Lanka  
Sýria  
Tunis  
Vietnam  
Uzbekistan Nevzťahuje sa na držiteľov diplomatických pasov, vojakov a príslušníkov polície, ktorí cestujú na služobné účely.
Jemen  
Kategória osôb
Palestínčania
Utečenci
Osoby bez štátnej príslušnosti