1. Home
  2. Services
  3. Our services in numbers

Naše služby v číslach

Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2021
PDF 357.4 kB, 5/17/22, 634 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2020
PDF 1.2 MB, 5/17/22, 1086 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2019
PDF 282.1 kB, 5/17/22, 1603 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2018
PDF 840.6 kB, 5/17/22, 1754 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2017
PDF 635.6 kB, 2/7/18, 1660 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2016
PDF 350.3 kB, 2/8/17, 1705 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2015
PDF 562.9 kB, 2/8/17, 2012 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2014
PDF 560.3 kB, 2/8/17, 1964 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2013
PDF 561.6 kB, 2/8/17, 1778 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2012
PDF 452.0 kB, 2/8/17, 1881 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2011
PDF 194.9 kB, 2/8/17, 1766 downloads
Download