1. Home
  2. Services
  3. Our services in numbers

Naše služby v číslach

Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2022
PDF 551.3 kB, 3/2/23, 313 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2021
PDF 357.4 kB, 2/27/23, 886 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2020
PDF 1.2 MB, 2/27/23, 1257 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2019
PDF 282.1 kB, 2/27/23, 1736 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2018
PDF 840.6 kB, 2/27/23, 1899 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2017
PDF 635.6 kB, 2/27/23, 1829 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2016
PDF 350.3 kB, 2/27/23, 1895 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2015
PDF 562.9 kB, 2/27/23, 2164 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2014
PDF 560.3 kB, 2/27/23, 2095 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2013
PDF 561.6 kB, 2/27/23, 1924 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2012
PDF 452.0 kB, 2/27/23, 2032 downloads
Download
Správa o činnosti konzulárnej služby za rok 2011
PDF 194.9 kB, 2/27/23, 1911 downloads
Download