Slovinsko

Vlajka Slovinska

Slovenia

Ljubljana - local time:

Dovoľujeme si upozorniť slovenských motoristov na nekalé praktiky viacerých odťahových služieb v Slovinsku. V ostatnom období zaznamenávame zvýšený počet sťažností na nekorektné správanie a neprimerané ceny zo strany niektorých odťahových služieb.


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Published 10.05.2022

Slovenskí občania plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz. Podľa platnej legislatívy sú osoby zdržiavajúce sa v krajine povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje. 

Cestovanie s deťmi
Published 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz).  v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.
Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby. V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča. Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom). 
 

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6 kB, 6/13/22, 559 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3 kB, 6/13/22, 585 downloads
Download
COVID-19
Published 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Od 19. februára 2022 neplatia žiadne obmedzenia pre vstup do Slovinska z dôvodu pandémie COVID-19.

Cestujúci tak môžu vstúpiť do krajiny za rovnakých podmienok ako pred pandémiou COVID-19.

Zrušila sa karanténa, nepredkladajú sa žiadne potvrdenia.

 

Hraničné priechody

Všetky hraničné priechody s Talianskom, Rakúskom a Maďarskom sú otvorené. Môžu sa na nich vykonávať občasné kontroly.

Na hraničných priechodoch na slovinsko-chorvátskej hranici sa vykonávajú kontroly aj pri vstupe a výstupe, vzhľadom k tomu že ide o schengenskú hranicu. Vstup a výstup z/do Slovinska na slovinsko-chorvátskej hranici je možný iba na hraničných priechodov určených pre medzinárodnú dopravu. Pri ich prechode je potrebné mať platný cestovný doklad. Hraničné priechody určené pre malý pohraničný styk neslúžia pre prechod hranice v prípade medzinárodnej dopravy.

 

Podmienky tranzitu

Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Pohyb po Slovinsku je bez obmedzení.

 

Opatrenia v krajine

Respirátory alebo zdravotnícke rúška sú povinné len v zdravotníckych zariadeniach a domovoch sociálnych služieb a zariadeniach pre seniorov.
 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Viac na vládnej stránke .

Karanténa pri vysoko rizikovom kontakte s nakazenou osobou nie je povinná.

Odkazy na oficiálne zdroje informácií o COVID-19 krajine

Vládna stránka Slovinska ku COVID-19:

Koronavirus (SARS-CoV-2) | GOV.SI – slovinská verzia
Koronavirus (SARS-CoV-2) | GOV.SI – anglická verzia

Polície Slovinska o COVID-19 - informácie v slovinskom jazyku

Aplikácia slovinskej polície k vstupu do krajiny, v ktorej je možné jednoducho zistiť aké podmienky platia pri vstupe do Slovinska:

Zoznam zdravotných zariadení, kde je možné vykonať testovanie

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Published 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny sú porovnateľné so Slovenskou republikou, v niektorých prípadoch v supermarketoch približne o 10 - 15% vyššie.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Published 10.05.2022

Platia predpisy EÚ, pri prevoze tovaru cez vnútornú hranicu EÚ sa vykonáva colná kontrola len v prípade, že colné orgány majú informácie o pašovaní zakázaného tovaru.

Info pre motoristov
Updated 22.08.2022
Published 10.05.2022

V Slovinsku je dobrá cestná sieť. Počas hlavnej letnej turistickej sezóny (júl, august) je každoročne zaznamenaný zvýšený počet cestujúcich cez slovinsko-chorvátsku hranicu. V dňoch najväčšej špičky (piatok, sobota, nedeľa) sa často tvoria kolóny (dopravné nehody, obmedzenia na diaľničných úsekoch z dôvodu opravy ciest, kontroly na slovinskej-chorvátskej hranici) na hlavných dopravných ťahoch medzi Slovinskom a Chorvátskom. Slovinsko sa nachádza v Schengenskom priestore, prechod cez hranice je bez problémov a bez kontrol. Neplatí pre hraničné priechody s Chorvátskom, kde hraničná polícia kontroluje doklady pri oboch smeroch. Na prechod z/do Chorvátska je nutné používať iba medzinárodné hraničné priechody. Za použitie malých hraničných priechodov určených pre malý pohraničný môže byť slovinskou políciou udelená pokuta. 

Hraničné priechody medzi Slovinskom a Chorvátskom určené pre medzinárodný tranzit

Slovinská republika spustila 1. februára 2022 systém elektronických diaľničných známok pre osobné motorové vozidlá (trieda 1, 2A, 2B). Týmto dňom sa zároveň skončila platnosť všetkých diaľničných známok vo forme nálepky pre osobné motorové vozidlá. Pre motorové vozidlá s max. nosnosťou nad 3,5 tony (ťažké vozidlá) platí v Slovinsku elektronický mýtny systém DrasGo. 


Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane upozorňuje slovenských občanov na existenciu podvodných neoficiálnych stránok, na ktorých je možné zakúpiť elektronickú diaľničnú známku.

Slovinské diaľničné známky je možné oficiálne, v súlade so zákonom, zakúpiť len prostredníctvom oficiálnej webovej stránky.

 

Základné dopravné predpisy:

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, mimo obce 90 km/h, na rýchlostnej ceste 110 km/h a na diaľnici 130 km/hod,
  • Pokuty za prekročenie rýchlosti v Slovinsku sú v priemere vyššie ako na SR,
  • Pri nezaplatení pokuty slovinskí policajti zvyknú odobrať vodičský preukaz alebo doklad totožnosti ako zábezpeku zaplatenia pokuty. Pri zaplatení na mieste je cena polovičná,
  • Maximálna koncentrácia alkoholu v krvi je 0,5 ‰ v prípade, že vodič nejaví zmeny správania ktoré by mohli mať vplyv pri riadení vozidla. Výnimkou sú profesionálni vodiči, vodiči nákladnej dopravy, vodiči autobusov, vodiči prepravujúci skupinu deti a podobne ,ktorí majú toleranciu alkoholu v krvi 0,00 ‰,
  • V Slovinsku platí celoročné povinné svietenie vozidiel.

 
Aktuálne tarify 
 
V prípade poruchy motorového vozidla je k dispozícii pomoc Automobilového zväzu Slovinska (www.amzs.si, e-mail: info.center@amzs.si) na telefónnom čísle 1987 alebo 00386 1 5305300.
 
V Slovinsku sú pomerne časté stacionárne radary, ako aj meranie prostredníctvom neoznačených policajných vozidiel.
 
Ceny
Pohonné hmoty: ceny za benzín a naftu sú mierne nižšie ako v Slovenskej republike.

Bezpečnostná situácia
Published 10.05.2022

Slovinsko sa vníma ako jedna z najbezpečnejších krajín. Pohybovanie sa po krajine je bez problémov, vrátane turistických destinácií. Ľubľana je bezpečná, objavujú sa prípady odcudzenia bicyklov. Vreckári a drobná kriminalita môže byť na najznámejších turistických miestach, avšak v minimálnom množstve. Polícia môže vykonávať kontrolu totožnosti občanov. Prípadnú krádež je možné nahlásiť na univerzálnom čísle 113

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 10.05.2022

Letecké spojenie: Priame letecké spojenie s Bratislavou neexistuje ani na sezónnej báze.

Autobusová a vlaková doprava: Autobusová linka spoločnosti Flixbus na trase Bratislava – Ljubljana a späť premáva takmer každý deň. Priame vlakové spojenie neexistuje, cestovať sa dá s prestupom vo Viedni.  

Pozemné spojenie: Cesta autom z Bratislavy do Ľubľany cez Rakúsku republiku trvá približne 4:30 hod a je dlhá 450 km. Cesta je možná aj cez Maďarsko (4:45 hod, 446 km)

Doprava v hlavnom meste: Hromadná doprava v Ľubľane nie je príliš rozvinutá, ale premávajú tu mestské autobusy. Na jazdu MHD potrebujete dobíjateľnú kartu Urbana card, ktorá sa dá kúpiť v ktoromkoľvek stánku. Následne sa vám pri každej ceste MHD po priložení k terminálu odratúva cena jazdy z karty. Všetky linky aj odchody autobusov nájdete na stránke https://www.lpp.si/.
V Ľubľane je veľmi populárna doprava bicyklom. V meste sa nachádza množstvo cyklotrás a takisto tu funguje zdieľanie bicyklov cez https://www.bicikelj.si/en/home.  

Taxislužba môže byť užitočná najmä pri ceste z letiska do centra (približne 30 min).  V Ľubľane aj v iných mestách pôsobí niekoľko taxislužieb. Pri príjazde do mesta vlastným alebo požičaným autom odporúčame orientovať sa na centrum (Center), či parkovacie domy (parkirna hiša), orientácia je pomerne dobrá a zrozumiteľná.

Zdravotná  starostlivosť

Published 10.05.2022

V krajine je sieť zdravotníckych zariadení dostatočne rozšírená a na dobrej úrovni. Existujú aj súkromné kliniky a ordinácie pre samoplatcov. Ceny sú približne 50 euro za vyšetrenie u obvodného lekára, 80 euro za vyšetrenie u špecialistu. Pri poskytnutí zdravotnej pomoci je potrebné mať európsky preukaz zdravotného poistenca. 

Klimatické podmienky

Published 10.05.2022

Slovinsko, napriek jeho relatívne malej rozlohe, ovplyvňujú tri druhy podnebia. Na severozápade sa týčia horské masívy Júlskych Álp a klíma je tu premenlivá, daždivá, s tuhými zimami a miernymi letami. Na pobreží Jadranského mora pôsobí stredozemná klíma s teplými letami a miernymi zimami. Na východe Slovinska panuje kontinentálne podnebie s výraznejšími teplotnými rozdielmi medzi letom a zimou. Najviac zrážok je v západných oblastiach. Cez zimu je sneh pomerne často. V porovnaní so západnou Európou nie je Slovinsko príliš veterné, pretože leží v úpätí Álp. 

Štátne sviatky
The next public holiday in Slovenia is
8 February
Prešeren Day
DATE DAY HOLIDAY
1 January sunday New Year´s Day
2 January monday Day after New Year´s Day
8 February wednesday Prešeren Day
27 April thursday Day of Uprising Against the Occupation
1 May monday Labour Day
2 May tuesday Labour Day
8 June thursday Primož Trubar Day
25 June sunday Statehood day
17 August thursday Unification of Prekmurje Slovenes with the Mother Nation
15 September friday Return of Primorska to the Motherland
23 September saturday Slovenian Sports Day
25 October wednesday Sovereignty Day
1 November wednesday Day of Remembrance of the Dead
23 November thursday Rudolf Maister Day
26 December tuesday Independence and Unity Day
Dôležité telefónne čísla
Published 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +386; 
integrovaný informačný systém, ktorý zjednotil telefónne čísla polície, rýchlej záchrannej služby a požiarnej služby: 113;
V prípade poruchy motorového vozidla: 1987
 

Rady a odporúčania
Published 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala v utorok, 4. októbra 2022, veľvyslanca Slovinskej republiky Stanislava Raščana, ktorý po odovzdaní poverovacích listín do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej začína svoju diplomatickú misiu na Slovensku.

Štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková prijala dnes, 20. júla 2022, veľvyslanca Slovinskej republiky Gregora Kozovinca pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia jeho diplomatickej misie v SR

„Teší ma, že štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovinskej republiky Gašper Dovžan, ktorý pricestoval na návštevu Slovenska, prijal moje pozvanie na besedu s bilingválnymi gymnazistami. Spoločne sme diskutovali o príležitostiach pre mladých ľudí, ktoré im ponúka naše členstvo v Európskej únii (EÚ), no študentov zaujímali aj postoje oboch krajín k plynovodu Nord Stream 2 či situácii na rusko-ukrajinských hraniciach v kontexte aktuálneho napätia vo východnej Európe...


Slovinsko

Základné informácie

Common english name Slovenia
Official name Republic of Slovenia
Official english name Republic of Slovenia
Common name Slovenia
Local name Slovenija, oficiálny názov Republika Slovenija
Continent Európa
Capital city Ljubljana
English name of capital Ljubljana
Local name of the capital Ljubljana
Currency Euro
International currency abbreviation EUR
Telephone area code +386
The official languages Slovinský, Talianský, Maďarský
Time zone +0100
Internet domain .si
International licence plate SI
Capital city longitude 14.50693
Capital city latitude 46.05003
The emergence of the state 25.06.1991
System of government Parlamentná republika

Head of state Borut Pahor
Prime minister Janez Janša
Foreing minister Ministerka zahraničných vecí Slovinska Anže Logar
Ministry website

http://www.mzz.gov.si

Recognition of the Slovak republic 1.1.1993
State recognition by the Slovac republic 1.1.1993
Establishing diplomatic relations with the Slovak Republic 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Ljubljana

Bleiweisova 4, 1000 Ljubljana
Phone
+386 14255425
Fax
+386 14210524
Email of the consular department
Embassy of the Slovak Republic in Ljubljana

Bilaterálne vzťahy

Published 13.05.2022
Dátum Popis
03/2022 pracovná návšteva ministra obrany Slovinskej republiky Mateja Tonina na Slovensku
10/2021 Oficiálna návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Slovinsku
10/2021 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Slovinsku spojená s účasťou na samite EÚ a krajín západného Balkánu
09/2021 účasť ministra financií SR Igora Matoviča na neformálnom zasadnutí ministrov financií EÚ v Slovinsku
09/2021 účasť ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka na neformálnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Slovinsku Gymnich
09/2021 Pracovná návšteva predsedu vlády Eduarda Hegera v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
09/2021 účasť ministra obrany SR Jaroslava Naďa na neformálnom zasadnutí ministrov obrany EÚ v Slovinsku
07/2021 účasť ministra vnútra SR Romana Mikulca na neformálnom zasadnutí ministrov vnútra EÚ v Slovinsku
07/2021 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Slovinsku spojená s účasťou na samite krajín V4 a Slovinska
06/2021 účasť ministra zahraničných vecí Slovinskej republiky Anže Logara na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii GLOBSEC v Bratislave
06/2021 Pracovná návšteva ministra vnútra Slovinskej republiky Aleša Hojsa na Slovensku
03/2021 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka v Slovinsku spojená s účasťou na samite krajín C5
10/2020 Pracovná návšteva ministra dopravy Jerneja Vrtovca na Slovensku
10/2020 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí Anže Logara na Slovensku
09/2020 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka v Slovinsku spojená s účasťou na samite krajín C5
08/2020 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Ivana Korčoka v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
07/2020 Oficiálna návšteva prezidenta Slovinskej republiky Boruta Pahora na Slovensku
06/2019 Účasť ministra financií Ladislava Kamenického na samite Trojmoria v Slovinsku
05/2019 Účasť ministerky vnútra SR Denisy Sakovej na ministerskej konferencii Salzburského fóra
04/2019 Pracovná návšteva ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej v Slovinsku
03/2019 Pracovná návšteva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera v Slovinsku
05/2018 Účasť ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR G. Matečnej na ministerskej konferencii venovanej svetovému dňu včiel
04/2018 Oficiálna návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku v Slovinsku
10/2017 Pracovná návšteva ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera v Slovinsku
09/2017 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
01/2016 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Slovinsku
09/2015 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
04/2015 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Slovinsku
01/2015 Oficiálna návšteva predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho v Slovinsku
03/2014 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí Karela Erjaveca na Slovensku
2013 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR v Slovinsku
09/2012 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka v Slovinsku spojená s účasťou na Bledskom strategickom fóre
04/2012 Oficiálna návšteva prezidenta Slovinskej republiky Danilo Türka na Slovensku
05/2011 Oficiálna návšteva predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej v Slovinsku
04/2011 Oficiálna návšteva predsedu Štátneho zhromaždenia Pavla Gantara na Slovensku
03/2010 Oficiálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Slovinsku
10/2009 Pracovná návšteva predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku v Slovinsku
2009 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR v Slovinsku
04/2009 Oficiálna návšteva predsedu vlády Slovinskej republiky Boruta Pahora na Slovensku
04/2008 Oficiálna návšteva prezidenta Slovinskej republiky Danilo Türka na Slovensku
2008 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR v Slovinsku
09/2007 Oficiálna návšteva predsedu Štátneho zhromaždenia France Cukljatiho na Slovensku
06/2007 Oficiálna návšteva predsedu vlády Slovinskej Republiky Janeza Janšu na Slovensku
01/2007 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica v Slovinsku
2007 Pracovná návšteva ministra zahraničných vecí SR v Slovinsku
07/2005 Oficiálna návšteva prezidenta SR Ivana Gašparoviča v Slovinsku
11/2004 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinsku spojenú súčasťou na summite predsedov vlád členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI)
11/2003 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinsku spojenej s účasťou na stretnutí predsedov vlády krajín CEFTA
05/2002 Oficiálna návšteva ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana v Slovinsku
10/2001 Pracovná návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinsku
05/2001 Oficiálna návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera v Slovinsku
02/2001 Oficiálna návšteva predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinsku

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Slovinskej republiky v Bratislave sa dnes (22. júla 2020) v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky uskutočnilo Slovensko-slovinské podnikateľské fórum.

Ekonomické informácie o teritóriu
Slovinsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 6/22/22, 50 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Slovinsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 6/22/22, 50 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Slovinsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.3 MB, 6/22/22, 50 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mr. Lukáš Kajan
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane
Email lukas.kajan@mzv.sk
Function ekonomický diplomat, konzul, zástupca vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top