Spojené arabské emiráty

  1. Home
  2. States
  3. Spojené arabské emiráty
Vlajka Spojených arabských emirátov

United Arab Emirates

Abu Dhabi - local time:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abú Dhabí informuje občanov Slovenskej republiky, že vstup do krajiny nemá jednotné pravidlá....


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Držitelia cestovných, diplomatických i služobných pasov SR sa môžu zdržiavať na území Spojených arabských emirátov po dobu najviac 90 dní počas akéhokoľvek obdobia 180 dní bez víz.  

Dohoda sa nevzťahuje na osoby cestujúce za účelom zárobkového pobytu. Za prekročenie povolenej dĺžky pobytu je finančná pokuta za každý deň nad povolený rámec (prvý deň 200 AED, každý ďalší 100 AED).  

Pre presné informácie ohľadom povolenej dĺžky pobytu je potrebné konzultovať imigračné orgány (General Directorate of Residency and Foreigners Affairs), ktoré dĺžku pobytu v krajine pozorne sledujú. Veľvyslanectvo SR v Abú Dhabí odporúča slovenským občanom krajinu opustiť v predstihu, nie v deň exspirácie povolenej dĺžky pobytu. Pobyt turistického charakteru sa v Spojených arabských emirátoch nie je možné predĺžiť inak než získaním rezidenčného štatútu.   

 U všetkých cestujúcich, platnosť cestovného dokladu musí byť minimálne 6 mesiacov odo dňa vstupu do Spojených arabských emirátov, v opačnom prípade držiteľa do krajiny spravidla neprepravia ani aerolínie. 

Ako kdekoľvek inde vo svete, absencia vízovej povinnosti či platné vízum automaticky nezaručujú vstup do krajiny.

Cestovanie s deťmi
Updated 30.08.2022
Published 23.06.2022

Pri cestovaní neplnoletého dieťaťa iba s jedným z rodičov sa odporúča mať so sebou opečiatkovaný súhlas druhého (necestujúceho) rodiča v anglickom jazyku - od notára, resp. matriky SR.

Pri samostatnom cestovaní neplnoletého dieťaťa sa odporúča využitie bežne poskytovaných služieb leteckých spoločností Unaccompanied Minors. Rodičia dieťaťa spravidla vystavujú potvrdenie pre aerolínie na príslušnom tlačive, dieťa osobne sprevádzajú na letisko. Na letisku príletu vyzdvihuje maloletého splnomocnená osoba. Niektoré aerolínie túto službu poskytujú bezodplatne, iné za poplatok. Potrebné je pamätať na obojstranné zabezpečenie tejto služby, t.j. aj na návrat domov.

Odporúča sa dispozícia opečiatkovaného súhlasu rodičov v anglickom jazyku - od notára, resp. matriky SR.

Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 8/26/22, 45890 downloads
Download
Vzor splnomocnenia na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 8/26/22, 42807 downloads
Download
Miestne špecifiká
Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Čas v Spojených arabských emirátoch je v porovnaní so Slovenskom je posunutý o tri hodiny (pri letnom čase o 2h). 

Pracovný týždeň v štátnom sektore sa začína v nedeľu a končí vo štvrtok. Stálymi dňami pracovného pokoja sú piatok a sobota, počas ktorých štátne podniky, školstvo a miestna správa a niektoré súkromné spoločnosti nepracujú. 

V krajine, kde vládne dedičná absolútna monarchia, je každý sebe menší priestupok políciou sledovaný a trestaný tvrdými postihmi a nekompromisným postojom úradov voči akémukoľvek porušovaniu predpisov. Za spáchané trestné činy, respektíve za každý priestupok sú vymerané veľmi prísne tresty. Extrémne tvrdé postihy sú uplatňované proti predajcom a držiteľom omamných látok, pašerákom alkoholu, erotických materiálov a pod.  

Turisti sa však nemusia obávať drobnej pouličnej kriminality (prepadnutie alebo krádež), a to ani vo večerných hodinách.  

Na verejných priestoroch nie sú dovolené prejavy sexuálnej náklonnosti (napr. bozky). Vysoké tresty môžu byť uložené aj pri zistenom a preukázanom cudzoložstve (akákoľvek forma nemanželského pohlavného styku). Z hľadiska islamského práva ide o trestný čin, ktorý sa rieši pred súdom. Výška trestu sa líši podľa jednotlivých emirátov. Po odpykaní si trestu nasleduje deportácia z krajiny. 

Alkoholické nápoje sa v obchodoch bežne nepredávajú, ich konzumácia je možná v súkromí alebo v hotelových reštauráciách a nočných podnikoch, ale nie na verejných miestach, ako je napríklad pláž. Alkohol je možné kúpiť v špecializovaných obchodoch, ale len na časove obmedzenú licenciu a v limitovanom množstve. Dovoz alkoholických nápojov je striktne zakázaný do emirátu Sharja. Pobyt na verejnosti (napr. na ulici alebo pláži) pod vplyvom alkoholu je zakázaný a trestne stíhateľný.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Podľa Federálneho daňového úradu si cestujúci môžu do Spojených arabských emirátov priviezť darčekové predmety v hodnote neprekračujúcej 3 000 AED, 400 cigariet alebo 50 cigár alebo 500g sypaného tabaku, 4 litre alkoholu alebo 2 kartóny piva. 

Informácie ohľadom dovozu liekov do krajiny je možné získať na zastupiteľskom úrade Spojených arabských emirátov vo Viedni. 

Prevoz hotovosti v hodnote vyššej než 100 000 AED (cca 22 000 eur) v akejkoľvek mene, vrátane cestovných šekov, je potrebné deklarovať. 

Hlavné svetové meny sú bežne konvertibilné na Emirátsky Dirham (AED), v krajine je široká sieť zmenární.

Info pre motoristov
Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Väčšie mestá spája spoľahlivá autobusová doprava. V mestách odporúčame cestovať taxíkom alebo autom z požičovne. 

Slovenský vodičský preukaz je možné vymeniť za emirátsky vodičský preukaz. O výmenu vodičského preukazu je možné v emiráte Dubaj žiadať na všetkých pobočkách RTA (Road and Traffic Authority). V emiráte Abu Dhabí je možná výmena na Hlavnom policajnom riaditeľstve, na Dopravnom a licenčnom oddelení (Abu Dhabi Police HQ, Traffic & Licensing Department). 

Podmienky a dokumenty potrebné k výmene vodičského preukazu: 

  • Platný slovenský vodičský preukaz 

  • Originál a kópia emirátskeho preukazu (Emirates ID) 

  • Kópia cestovného dokladu a rezidenčného víza (o výmenu vodičského preukazu môžu žiadať len občania SR s rezidenčným pobytom v SAE) 

  • Očné vyšetrenie – lekárska správa (lekár musí byť registrovaný na polícii) 

  • Preklad slovenského vodičského preukazu do anglického, respektíve arabského jazyka 

U niektorých pracovných pozícií môže policajný orgán vyžadovať aj tzv. Non Objection Letter od zamestnávateľa, respektíve sponzora danej osoby. 

Pri obdržaní emirátskeho vodičského preukazu je nutné emirátskej strane odovzdať slovenský vodičský preukaz. Policajné orgány Spojených arabských emirátov zašlú slovenský vodičský preukaz slovenskej strane (MV SR). Spätné obdržanie slovenského vodičského preukazu je možne až po odovzdaní emirátskeho vodičského preukazu slovenským policajným orgánom. 

Občania SR, ktorí vlastnia emirátsky vodičský preukaz ho môžu používať počas pobytu v SR. 

Občania SR, ktorí sú na turistickom pobyte v Spojených arabských emirátoch môžu používať slovenský vodičský preukaz. 

V jednotlivých emirátoch sa podmienky výmeny vodičského preukazu môžu líšiť.

Bezpečnostná situácia
Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Bezpečnostnú situáciu v krajine možno označiť za stabilnú a pokojnú. Spojené arabské emiráty majú relatívne liberálny prístup k rešpektovaniu zásad islamskej morálky.  

Upozorňujeme na dodržiavanie islamských náboženských zvykov a tradícií v správaní sa a obliekaní. Najmä pri pohybe mimo turistických letovísk je nutné na verejnosti rešpektovať miestnu kultúru a zvyky. Je zakázané fotografovať vojenské a strategicky dôležité objekty

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Väčšie mestá spája spoľahlivá autobusová doprava, v mestách odporúčame cestovať taxíkom alebo autom z požičovne (požičovne často požadujú dispozíciu aj medzinárodného vodičského preukazu; pozor: poistenie sa spravidla vzťahuje iba na Spojené arabské emiráty). Cestná sieť je kvalitná. 

 

Zdravotná  starostlivosť

Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Zdravotníctvo je v Spojených arabských emirátoch na dobrej úrovni. Prevažujú súkromné kliniky a špecializované súkromné zdravotnícke zariadenia. Poplatky za vyšetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach sú vysoké a ich výška závisí na prevedených úkonoch a predpísaných liekoch.  

Zdravotnícke zariadenia spravidla neakceptujú poistenie a požadujú platbu v hotovosti; hospitalizácie je potrebné bezodkladne koordinovať s poisťovňou.  

V dôsledku vysokej prašnosti vzduchu, horúčav (v mesiacoch jún až september nezriedka prekračujúcich 50°C), vysokej vlhkosti vzduchu či naopak sucha vo vnútrozemí môžu nastať zdravotné problémy hlavne u astmatikov, alergikov, kardiakov a osôb s očnými chorobami. Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť osobnej hygiene. Pozor na konzumáciu surového ovocia a zeleniny, piť sa odporúča kupovaná voda vo fľašiach. Vzhľadom k extrémnej intenzite slnečného žiarenia sú potrebné slnečné okuliare a používanie opaľovacích krémov s vyšším UV filtrom. 

Klimatické podmienky

Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Klimatické podmienky sú tropické, poznačené citeľným kolísaním teplôt. Celoročne nízky počet zrážok. Horúce leto trvá od apríla do októbra. V mesiacoch jún až august dosahujú teploty až 50°C, v ostatných "letných" mesiacoch 30 - 40°C pričom vzdušná vlhkosť dosahuje 90%. Najpríjemnejšie počasie z pohľadu Európana je v mesiacoch december – január, 15 - 25°C. 

 

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Polícia: 999

Prvá pomoc: 998 

Hasiči: 997 

Rady a odporúčania
Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022

Pred vycestovaním do krajiny odporúčame uzatvoriť medzinárodné zdravotné poistenie na celú dobu pobytu. Potrebné je pamätať aj na poistenie prepravy telesných pozostatkov pre prípad úmrtia.  

V Spojených arabských emirátoch (ale aj v celom teritóriu krajín Zálivu) je drogová kriminalita kvalifikovaná ako závažný trestný čin. Za požitie akýchkoľvek omamných látok v Spojených arabských emirátoch hrozí trest odňatia slobody. Pri podozrení, že je niekto pod vplyvom drog alebo alkoholu, môže byť podrobený testom. Dotyčný môže byť predmetom trestného stíhania aj vtedy, ak požil drogy alebo alkohol mimo Spojených arabských emirátov, a ak sa uvedené látky nachádzajú v tele aj počas pobytu v Spojených arabských emirátoch. 

V zmysle tzv. ustanovenia Tawajed práva šaría je v SAE zdieľanie spoločného ubytovania dvoma osobami rôzneho pohlavia (ktorí nie sú manželmi alebo pokrvnými príbuznými) neprípustné. Tieto osoby sa vystavujú stíhaniu a trestu odňatia slobody v dĺžke minimálne jedného roka.   

Dovoz mnohých liekov (vrátane takých, ktoré sú v Európe voľne dostupné bez lekárskeho predpisu) a látok je do Spojených arabských emirátov zakázaný. V prípade nevyhnutnosti dovozu lieku mimo tohto zoznamu je pri vstupe do krajiny potrebné mať pri sebe potvrdenie od lekára preložené do arabského jazyka a overené na zastupiteľskom úrade Spojených arabských emirátoch vo Viedni, odporúča sa však skôr priniesť lekársku správu v komunikovateľnom jazyku a liek predpísať špecialistom v mieste, v SAE sú liečivá dostupné prakticky na všetky diagnózy. Liek musí byť v originálnom balení a nesmie byť po dobe použiteľnosti.  

Pri styku s miestnymi orgánmi je potrebné pamätať na skutočnosť, že nadmerná asertivita pri domáhaní sa svojich práv, aj keď legitímnych, môže vyústiť v neželané nedorozumenia, nezriedka s výsledkom vysokej finančnej pokuty či odňatia slobody. 

Táto informácia slúži cestovateľom iba na základnú orientáciu. Pre presné informácie pred cestovaním kontaktujte Veľvyslanectvo Spojených arabských emirátov so sídlom vo Viedni. 


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (18. januára 2022) otvorila workshop pre udržateľné investície a prezentáciu slovenských start-upov. Podujatia sú súčasťou týždňa globálnych udržateľných cieľov v slovenskom pavilóne veľtrhu EXPO v Dubaji.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok navštívil 24. novembra 2020 Spojené arabské emiráty, kde spolu s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom absolvovali rokovania so svojimi rezortnými partnermi. Šéf slovenskej diplomacie v rámci pracovnej cesty rokoval s ministrom zahraničných vecí SAE šejkom Abdulláhom bin Zájedom Al Nahyjánom.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok telefonoval v stredu 2. septembra so svojim partnerom šejkom Abdullahom bin Zayed Al Nahyan, šéfom rezortu diplomacie Spojených arabských emirátov.

Potreba preventívneho pôsobenia v regióne Blízkeho východu a využívanie nástrojov efektívneho multilateralizmu. Aj na tom rokoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák so štátnym ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov Anwarom Mohammedom Gargašom. Ten je na návšteve Slovenska pri príležitosti konania medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2019.

Vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) zažívajú po znovuotvorení slovenského zastupiteľského úradu v Abú Zabí koncom roka 2013 mimoriadnu dynamiku a renesanciu. „Ťažko si vybavím nejakú inú krajinu, s ktorou by sme urobili tak veľa za také krátke časové obdobie,“ konštatoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák po dnešnom (12. júla) stretnutí s ministrom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Spojených arabských emirátov šejkom Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom. Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky ide o prvú návštevu na tejto úrovni.


Spojené arabské emiráty

Základné informácie

Common english name United Arab Emirates
Official name United Arab Emirates
Official english name United Arab Emirates
Common name United Arab Emirates
Local name الإمارات العربيّة المتّحدة, Al-Imārāt al-‘Arabīyah al-Muttahidah
Continent Ázia
Capital city Abu Dhabi
English name of capital Abu Dhabi
Local name of the capital Abu Zabí
Currency Emirátsky dirham
International currency abbreviation AED
Telephone area code +971
The official languages arabský
Time zone +0400
Internet domain .ae
International licence plate UAE
Capital city longitude 54.37740
Capital city latitude 24.45384
The emergence of the state 02.12.1971
System of government federácia

Hlava štátu Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan
Predseda vlády Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Minister zahraničných vecí Abdullah Bin Zayed Al Nahyan
Webová stránka ministerstva

https://www.mofaic.gov.ae/en/ 

Uznanie Slovenskej republiky 03.01.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 03.01.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Abu Dhabi

Capital Plaza, Office Tower, Khalifa Bin Zayed Street, Office 14-01, Abu Dhabi
Phone
+971 2 681 7704
Email of the consular department
Embassy of the Slovak Republic in Abu Dhabi

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Updated 23.06.2022
Published 23.06.2022
Dátum Popis
11. 3.- 14. 3. 2022 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár na oficiálnej návšteve Spojených arabských emirátov
26. 1.-28. 1.2022 Pracovná návšteva prezidentky Zuzany Čaputovej v Spojených arabských emirátoch
11. 11. – 14. 11. 2021 Účasť ministra zahraničných vecí SR I. Korčoka na Sir Bani Yas Forum
30. 4. –5. 5. 2021 Minister hospodárstva SR Richard Sulík a minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal na pracovnej návšteve v Dubaji
24. 11. 2020 stretnutie ministra obrany SR Jaroslava Naďa s ministrom obrany Spojených arabských emirátov Mohammedom Al Bawardim v Abú Dhabí
24. 11. 2020 bilaterálne stretnutie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka s ministrom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Spojených arabských emirátov šejkom Abdulláhom bin Zájed Al Nahján v Abú Dhabí
16.-20.12.2019 účasť Gábora Gála, ministra spravodlivosti SR na Konferencií zmluvných strán Dohovoru OSN proti korupcii v Abú Dhabí
08.2019 návšteva Omara Al Olama, ministra Spojených arabských emirátov pre umelú inteligenciu v SR
30.6 - 1.7. 2019 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos na Abu Dhabí Climate Meeting
06.2019 pracovná návšteva Anvara Gargaša, štátneho ministra zahraničných vecí Spojených arabských emirátov v SR
02.2019 Minister obrany SR Peter Gajdoš na vojenskej výstave IDEX 2019 v Abú Dhabí
02.2019 Popredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná na Gulfood v Dubaji
02.2019 Podpreseda vlády SR Richard Raši na World Government Summit v Dubaji

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ivan Korčok welcomed a business mission from Abu Dhabi, which was led by Rashed Abdul Karim Al Balooshi today (20 June). The mission was sent based on the authorization of the President of the United Arab Emirates Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (18. januára 2022) otvorila workshop pre udržateľné investície a prezentáciu slovenských start-upov. Podujatia sú súčasťou týždňa globálnych udržateľných cieľov v slovenskom pavilóne veľtrhu EXPO v Dubaji.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková dnes (17. januára 2022) otvorila svetovú premiéru prvého univerzálneho procesora Prodigy slovenskej spoločnosti Tachyum. Podujatie sa konalo v rámci týždňa globálnych udržateľných cieľov v slovenskom pavilóne na veľtrhu EXPO v Dubaji.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok telefonoval v stredu 2. septembra so svojim partnerom šejkom Abdullahom bin Zayed Al Nahyan, šéfom rezortu diplomacie Spojených arabských emirátov.

Ekonomické informácie o teritóriu
Spojené arabské emiráty - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 274.7 kB, 9/19/23, 274 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Spojené arabské emiráty - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 274.7 kB, 9/19/23, 274 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Odporúčané veľtrhy a výstavy v Spojených arabských emirátoch v roku 2024

6. 5. 2024 Arabian Travel Market
Cestovný ruch
Dubaj
4 – 6. 6. 2024 INDEX
interiérový dizajn, doplnky
Dubaj
9. 9. 2024 Cityscape
developerstvo, nehnuteľnosti
Dubaj
Ekonomický diplomat

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne


Back To Top