Zastupiteľské úrady na mape

  1. Home
  2. States
  3. Zastupiteľské úrady na mape

Zastupiteľské úrady SR na mape

Published 28.06.2022

Slovensko má v súčasnosti zahraničí 92 diplomatických zastúpení, z nich 64 veľvyslanctiev, 8 misií pri medzinárodných organizáciách, 9 generálnych konzulátov, 9 slovenských inštitútov, jeden styčný úrad a jeden Slovenský ekonomický a kultúrny úrad.

Celkovo má Slovenská republika svoje zastúpenie v 64 krajinách na všetkých kontinentoch.

 


Back To Top