Švajčiarsko

  1. Home
  2. States
  3. Švajčiarsko
Vlajka Švajčiarska

Switzerland

Bern - local time:

Od 17. februára 2022 sa rušia všetky obmedzenia zavedené na vstup do krajiny a používanie covid certifikátov v krajine na všetkých miestach, kde boli doteraz vyžadované;...


Cestovanie

Upozornenia pred cestou
Podmienky vstupu
Updated 28.02.2023
Published 10.05.2022

Občania Slovenskej republiky plánujúci cestu do krajiny (vrátane detí) musia mať platný vlastný cestovný pas alebo občiansky preukaz.

Osoby zdržiavajúce sa v krajine sú povinné mať doklad totožnosti neustále pri sebe, a to pre prípad možnej kontroly totožnosti zo strany polície. 

Uistite sa, že váš cestovný pas alebo občiansky preukaz bude platný počas celého pobytu. 

Minimálna platnosť cestovného dokladu a občianskeho preukazu sa nevyžaduje.

Turistický pobyt možný bez víz a registrácie po dobu maximálne 90 dní.

Cestovanie s deťmi
Published 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz), v prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 13.0 kB, 3/10/23, 1621 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 12.8 kB, 3/10/23, 1640 downloads
Download
COVID-19
Updated 12.04.2023
12.04.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
28.02.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
16.02.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
31.01.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
04.01.2023
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
02.12.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
01.12.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
28.11.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
02.11.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
02.10.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
14.09.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
03.09.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
03.09.2022
Aktualizovaný dátum (bez zmeny od 01/06/2022).
Published 16.06.2022

Podmienky vstupu do krajiny

Bez obmedzení. Od 17. februára 2022 nie je potrebné sa preukazovať pri vstupe do krajiny covid certifikátom, ani negatívnym testom. Rovnako už neplatí ani povinnosť vyplnenia vstupného formuláru.

 

Opatrenia v krajine

Žiadne. Od 1. apríla 2022 je zrušená povinnosť nosenia rúška vo verejnej doprave a v zdravotníckych zariadeniach. Zrušená je aj povinnosť izolácie v prípade pozitívneho testu na COVID-19).  

 

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

Miestne špecifiká
Published 10.05.2022

Základné potraviny, spotrebný tovar a služby: ceny môžu byť aj niekoľkonásobne vyššie v porovnaní so Slovenskom  

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 25.08.2022
Published 10.05.2022

Bez cla a daní môžu byť dovezené predmety osobnej spotreby. Pri dovoze finančných prostriedkov v hotovosti presahujúcich hodnotu 10 000 CHF môže byť požadovaný doklad o ich pôvode. Potraviny, tabak a alkoholické nápoje v oslobodenej hodnote je možné doviesť na osobu a jeden krát za deň v celkovej hodnote do 300 CHF. Výnimku z oslobodenej hodnoty tovaru predstavujú citlivé poľnohospodárske výrobky ako napr. mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, oleje a tuky, ktoré presahujú určité najvyššie množstvá. Kumulácia oslobodenej hodnoty tovaru na viaceré osoby je vylúčená. Množstvá, ktoré presahujú uvedené oslobodenia, sa ohlasujú a podliehajú dani. 
 
Alkoholické nápoje a tabak je možné doviezť bez cla a daní v nasledovnom množstve: cigarety 200ks alebo cigary 50ks alebo fajkový tabak, 250gr alkoholické nápoje do 15% obsahu alkoholu 2 litre a alkoholické nápoje nad 15% obsahu alkoholu 1 liter.

Dovoz niektorých druhov tovaru je zakázaný alebo obmedzený. Obmedzenia sa týkajú napr. liekov, zbraní (aj nožov) alebo pyrotechniky. Viac informácií nájdete na webovej stránke Spolkovej colnej správy.

Švajčiarske colné prepisy sú platné aj pre územie Lichtenštajnska.

Info pre motoristov
Published 10.05.2022

Vodiči motorových vozidiel sa počas turistického pobytu musia preukázať platným vodičským preukazom, platným osvedčením o technickej spôsobilosti vozidla (tzv. malý technický preukaz) a dokladom o medzinárodnom poistení zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. zelená karta). Vodiči motorových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prívesov a obytných vozidiel sú povinní zakúpiť si pri využití diaľničnej siete ročnú diaľničnú známku (tzv. Vignette) v hodnote 40,- CHF. Diaľničnú známku na kratšiu dobu ako jeden rok nie je možné zakúpiť. Diaľničná známka je platná vždy od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka, na ktorý bola zakúpená. Možno ju zakúpiť na hraničných prechodoch, čerpacích staniciach a poštách. Za jazdu bez diaľničnej známky je stanovená pokuta vo výške 200, -CHF.

V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu, inak sa samovoľný odchod z miesta nehody považuje podľa miestnej legislatívy za útek z miesta nehody. Pokuty ukladané za dopravné priestupky sú značne vysoké. Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, pokiaľ nie je určené inak, na cestách mimo uzatvorenú obec 80 km/h, 100km/h na cestách diaľničného typu (Autostrasse)a na diaľniciach (Autobahn) 120 km/h .
 
Aktuálne tarify 
 
Hlavné ťahy sú pokryté asfaltom a väčšinou dvojprúdové. Centrá väčších miest sú pokryté dlažobnými kockami. Technický stav ciest v krajine je všeobecne veľmi dobrý. 
 
Parkovanie v mestách je zónovo rozdelené a spoplatnené, do niektorých miest je vstup osobných motorových vozidiel zakázaný a je potrebné odstaviť vozidlo mimo mesta (obce).  
 
Zonácia mesta, parkovacie domy, ako aj možnosti úhrady parkovného
 
V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať Vašu poisťovňu alebo jednu z miestnych spoločností, ktoré poskytujú 24/7 cestnú asistenciu: napr. 24 h CarAssistance: Pannenhilfe bei Schaden und Unfall | die Mobiliar
 
Ceny
Pohonné hmoty: Obvykle sú ceny vyššie ako v rámci krajín EÚ. 

Bezpečnostná situácia
Updated 26.08.2022
Published 10.05.2022

Švajčiarsko patrí medzi bezpečné krajiny s relatívne nízkou mierou kriminality a korupcie.

Výkonné štátne zložky (polícia, úrady, súdnictvo) sú značne efektívne. Švajčiarsko je neutrálnou krajinou, ktorá nie je členom EÚ ani NATO. 

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Published 10.05.2022

Letecky je možné dopraviť sa na letiská v Zürichu, Bazileji alebo Ženeve. Letecké prepojenie s Bernom je dostupné len pre charterové lety, najmä v letnej sezóne. 

Pozemné spojenie: Medzi Bratislavou a Zürichom funguje priame vlakové spojenie s každodenným odchodom, ktoré trvá spravidla 9 hodín. Švajčiarsko je taktiež jednoducho dostupné autom, pričom vzdialenosť medzi Bratislavou a Bernom je približne 900 km. 

Doprava v hlavnom meste: V Berne funguje kvalitná mestská hromadná doprava (električky, autobusy, trolejbusy). Rôzne druhy lístkov je možné kúpiť v automatoch na zastávkach, prípadne v autobusoch.  

Taxislužba: v jednotlivých mestách pôsobí niekoľko taxislužieb, pričom ceny sú značne vyššie ako na Slovensku

Zdravotná  starostlivosť

Published 10.05.2022

Poskytované lekárske služby a zdravotná starostlivosť sú na veľmi dobrej úrovni, ceny za lekárske úkony a ošetrenie sú však pomerne vysoké. 

Občania SR (turisti, na návšteve) môžu použiť vo Švajčiarsku v prípadoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti európsku kartu zdravotného poistenia (doplatok sa pohybuje vo výške približne 10% nákladov na poskytnutú zdravotnú starostlivosť). Nie všade však býva akceptovaná. 

Klimatické podmienky

Published 10.05.2022

Mierne podnebie. Podobné ako v SR, vo vegetačnom období intenzívnejšie dažďové zrážky vplyvom atlantického prúdenia. Oproti SR je pomerne časté a značné kolísanie tlaku, ktoré je sprievodným znakom tzv. föhnu - prílevu teplého vzduchu z juhu do vnútrozemia. Reakcie na tieto zmeny sú individuálne, spravidla u meteosenzitívnych ľudí spojené s malátnosťou a bolením hlavy.

Dôležité telefónne čísla
Published 10.05.2022

Predvoľba krajiny: +41; 
Rýchla pomoc: 112;
Polícia: 117; 
Zdravotnícka služba: 144
Požiarna služba: 118
 

Rady a odporúčania
Published 10.05.2022

Odporúčame štandardnú ostražitosť a nasledovanie pokynov miestnych orgánov.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic, Andrej Stančík, visited Switzerland on 27-28 April 2023, meeting his Swiss ministerial colleague, Deputy State Secretary at the Federal Ministry of Foreign Affairs of Switzerland, Patrice Franzen in Bern.

On Thursday, 23 February 20203 Minister of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Rastislav Káčer gave an address at an emergency special session of the General Assembly of the United Nations (UN) in New York, which was held on the one-year anniversary of the start of the Russian military aggression against Ukraine.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok dnes rokoval s Ignaziom Cassisom, úradujúcim prezidentom Švajčiarskej konfederácie a ministrom zahraničných vecí.


Švajčiarsko

Základné informácie

Common english name Switzerland
Official name Swiss Confederation
Official english name Swiss Confederation
Common name Switzerland
Local name Schweizerische Eidgenossenschaft, Conféderation suisse, Confederazione Svizzera, Confederaziun svizra
Continent Európa
Capital city Bern
English name of capital Bern
Local name of the capital Bern/Berne
Currency švajčiarsky frank
International currency abbreviation CHF
Telephone area code +41
The official languages nemecký, francúzsky, taliansky, réto-románsky
Time zone +0100
Internet domain .ch
International licence plate CH
Capital city longitude 7.45145
Capital city latitude 46.94827
The emergence of the state 01.08.1291
System of government Federatívna republika

Hlava štátu Ignazio Cassis
Predseda vlády Švajčiarsko nemá inštitút predsedu vlády. Vládu vedie prezident, ktorého každý rok volí parlament z členov vlády
Minister zahraničných vecí Ignazio Cassis
Webová stránka ministerstva

www.eda.admin.ch

Uznanie Slovenskej republiky 1.1.1993
Uznanie štátu Slovenskou republikou 1.1.1993
Nadviazanie diplomatických stykov so Slovenskou republikou 1.1.1993

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Bern

Thunstrasse 63, 3074 Muri bei Bern
Phone
+41 313563930
Email of the consular department
Emergency line
+41792526369

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Bern

Permanent Mission of the Slovak Republic to the United Nations Office and Other International Organisations in Geneva

9, chemin de l’Ancienne Route, 1218 Geneva
Phone
+41 227477400
Fax
+41 227477434
Emergency line
+41227477400

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Permanent Mission of the Slovak Republic to the United Nations Office and Other International Organisations in Geneva

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Published 13.05.2022
Dátum Popis
05/2022 Oficiálna štátna návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej vo Švajčiarsku
05/2019 Návšteva Ministra zahraničných vecí Švajčiarska I. Cassisa na Slovensku (pravidelný politický dialóg medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín sa uskutočňuje od roku 2012)
10/2016 Oficiálna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku vo Švajčiarsku
06/2016 Oficiálna návšteva prezidenta Švajčiarska J. N. Schneider-Ammanna v SR

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy
Ekonomické informácie o teritóriu
Švajčiarsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.5 MB, 7/18/22, 230 downloads
Download
Obstarávanie a tendre
Švajčiarsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.5 MB, 7/18/22, 230 downloads
Download
Veľtrhy a výstavy
Švajčiarsko - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.5 MB, 7/18/22, 230 downloads
Download
Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mrs. Linda Kapustová Helbichová
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne
Email linda.kapustovahelbichova@mzv.sk
Function ekonomická diplomatka, zástupkyňa vedúceho zastupiteľského úradu

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania


Back To Top