Svätý Krištof a Nevis

  1. Home
  2. States
  3. Svätý Krištof a Nevis
Vlajka Svätého Krištofa a Nevis

Saint Kitts and Nevis

Basseterre - local time:


Cestovanie

Upozornenia pred cestou

Aktuálne

Podmienky vstupu
Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Platí obojstranný bezvízový styk. 

Občania oboch strán môžu cestovať bez víz na maximálne obdobie 3 mesiacov počas 6 mesiacov, a to pri všetkých účeloch cesty (turistika, vedecké aktivity či obchodné/podnikateľské cesty), avšak okrem osôb cestujúcich za účelom vykonávania zárobkovej činnosti. Pri vstupe je potrebné preukázať spätnú letenku.

Výstupná daň
Pri výstupe z krajiny je potrebné zaplatiť tzv. výstupnú daň 58 EC$ dospelí a 25 EC$ deti.

Predĺženie pobytu
V prípade potreby predĺžiť si pobyt je potrebné obrátiť sa na Imigračný úrad Ministerstva národnej bezpečnosti (Ministry of National Security), cena 55 EC$
 

Cestovanie s deťmi
Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Každý cestujúci (aj maloletá osoba) na Sv. Krištof a Nevis musí splniť podmienky vstupu do krajiny (byť držiteľom cestovného pasu, ktorého platnosť musí byť minimálne o 6 mesiacov dlhšia ako je zamýšľaný odchod z krajiny). 

V prípade cestovania maloletých osôb v sprievode jedného z rodičov alebo osoby, ktorá nie je jej zákonným zástupcom odporúčame disponovať notársky overeným súhlasom rodiča/rodičov na vycestovanie s prekladom do anglického jazyka, prípadne podloženým rodným listom, úmrtným listom, rozsudkom o adopcii alebo iným úradným dokladom, ktorým sa preukáže vzťah k maloletej osobe. Zároveň odporúčame v prípade potreby konzultácie konkrétneho prípadu vycestovania maloletej osoby kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Havane.

Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v slovenskom jazyku
Word 14.6kB , 6/13/22, 325 downloads
Download
Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia v anglickom jazyku
Word 14.3kB , 6/13/22, 324 downloads
Download
COVID-19
Miestne špecifiká
Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Sv. Krištof a Nevis je v teritoriálnej pôsobnosti Veľvyslanectva SR v Havane. Honorárny konzulát v krajine Slovensko nemá.

Colné predpisy – čo je možné doviezť a vyviezť pre osobnú spotrebu
Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Povolený dovoz: 50 cigár, 200 cigariet alebo kg tabaku, 1l alkoholu alebo vína. Sankcie za pašovanie a držanie omamných a psychotropných látok sú vysoké. Pre turistov platí zákaz dovozu mäsových výrobkov a čerstvého ovocia a zeleniny do krajiny

Info pre motoristov
Bezpečnostná situácia
Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Z hľadiska turistických ciest nie sú známe žiadne závažnejšie bezpečnostné riziká okrem pouličných krádeží. V ostatnom období sa vo zvýšenej miere objavujú prípady pôsobenia priekupníkov drog, ktorí najmä európskych turistov chcú použiť na pašovanie do Európy.

Turistické a iné užitočné informácie

Doprava

Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Jazdí sa vľavo.
Pred zapožičaním si auta je potrebné si zakúpiť s platným slovenským vodičským preukazom miestny vodičsky preukaz (local driving permit) zvyčajne priamo v požičovniach. Cena 100EC$ (East Caribbean Dollars).
 

Zdravotná  starostlivosť

Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Zdravotná starostlivosť má svoje obmedzenia, nemocnice nemajú zariadenia na liečenie všetkých ťažších prípadov. Hlavné nemocnice sú: Joseph N. France General Hospital (T: (869) 465-2551) na Sv. Krištofe and Alexandria Hospital (T: (869) 469-5473) na Nevise.

Vhodné cestovné poistenie
Pred vycestovaním odporúčame zaobstarať si komplexné cestovné zdravotné poistenie, ktoré zahŕňa v prípade potreby aj letecky prevoz. Upozorňujeme, že zdravotné poistenie SR neplatí v súkromných klinikách. Pred hospitalizovaním si overte krytie u poskytovateľa poistenia.

Zdravotné a bezpečnostné riziká
Očkovanie: kompletné očkovanie podľa slovenského očkovacieho kalendára je základom. Avšak pre ľudí, ktorí sa zdržia v krajine dlhšiu dobu, odporúčame obrátiť sa na Oddelenie pre cudzokrajné choroby vo vašej nemocnici. V krajinách Karibiku sa môže v určitých obdobiach vyskytnúť horúčka dengue, tropická vírusová infekcia, ktorá sa prenáša bodnutiami komárov aedes. Najlepšia ochrana je prevencia pre bodnutím počas celého dňa.

Klimatické podmienky

Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Celoročne tropické, dažďové obdobie trvá od mája do októbra. V mesiacoch august-október zvýšené riziko tropických búrok a hurikánov. Obdobie hurikánov trvá v Karibiku od 1. júna do 30. novembra. V tomto období je potrebné sledovať miestne a medzinárodné predpovede počasia a v prípade potreby pozorne sledovať odporúčania miestnych úradov.

Štátne sviatky
Dôležité telefónne čísla
Updated 06.07.2022
Published 17.05.2022

Hasiči : 465 2333;
Polícia: 465 2241;Nemocnica na ostrove sv. Kryštofa 465 2551;
Nemocnica na ostrove Nevis 469 5473;Taxi: 465 1719;
Letisko: 465 8013.

Rady a odporúčania

Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.

Mobilná aplikácia Svetobežka

Aplikácia vám pomôže v núdzových situáciach v krajine, keď vás okradnú, havarujete alebo stratíte doklady. Nájdete v nej koho kontaktovať, kde hľadať pomoc, dobrovoľnú registráciu online a hlásenie stavu núdze. Upozorní vás tiež, na čo nezabudnúť pred cestou do vybranej krajiny.Správy


Svätý Krištov a Nevis

Základné informácie

Common english name Saint Kitts and Nevis
Official name Saint Kitts and Nevis
Official english name Federation of Saint Kitts and Nevis
Common name Saint Kitts and Nevis
Local name Federation of Saint Kitts and Nevis
Continent Južná Amerika
Capital city Basseterre
English name of capital Basseterre
Local name of the capital Basseterre
Currency Východokaribský dolár
International currency abbreviation XCD
Telephone area code +1869
The official languages Angličtina
Time zone -0400
Internet domain .kn
International licence plate SCN
Capital city longitude -62.64241
Capital city latitude 17.23915
The emergence of the state 19.09.1983
System of government Konštitučná monarchia s parlamentnou demokraciou - súčasť Commonwealthu (federácia)

Head of state governor general Samuel Weymoth Tapley Seaton
Prime minister Timothy Harris
Foreing minister Mark Brantley
Ministry website

www.mofa.gov.kn 

Establishing diplomatic relations with the Slovak Republic 26.09.2008

Zastupiteľské úrady

Embassy of the Slovak Republic in Havana

Calle 66, No. 521, Entre 5B y 7, Miramar, Playa,, Havana
Phone
+53 72041884
Fax
+53 72041883
Emergency line
+5352630584

      

Embassy of the Slovak Republic in Havana

Honorárne konzuláty

Bilaterálne vzťahy

Info a príležitosti pre podnikateľov

Ekonomické správy

Aktuálne

Ekonomické informácie o teritóriu
Obstarávanie a tendre
Veľtrhy a výstavy

Aktuálne

Podujatia veľvyslanectva
Ekonomický diplomat
Name and surname Mrs. Mária Dinusová
Embassy Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Havane
Email maria.dinusova@mzv.sk
Function ekonomická diplomatka

Medzinárodné zmluvy

Kultúra a krajania

Aktuálne


Back To Top