1. Home
  2. Contact us

Embassy of the Slovak Republic in Dublin

80 Merrion Square South, D02 YT28 Dublin
Phone
+353 16619594
Fax
+353 16619553
Email of the consular department
Emergency line
+353879031549

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Embassy of the Slovak Republic in Dublin


Submission of Schengen Visa application

Applications for Schengen Visa are accepted through prior appointments. To book an appointment please submit your application by sending an e-mail to cons.dublin@mzv.sk.