Novembrové udalosti z roku 1989 zaujali poslucháčov v Ankare

4.12.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Turecko

V kontexte série aktivít k 30. výročiu Nežnej revolúcie zorganizovalo Veľvyslanectvo SR v Ankare odborný seminár s hosťujúcim rečníkom Pavlom Demešom. Seminár sa konal v priestoroch hotela nachádzajúceho sa na ulici Alexandra Dubčeka. Zišli sa predstavitelia štátnej správy, početní zástupcovia diplomatického zboru, akademici, novinári a ďalší hostia, ktorí si s veľkým záujmom vypočuli rozprávanie Pavla Demeša o revolučných udalostiach, ktoré viedli k pádu totalitného režimu, o tom, čo Nežnej revolúcii predchádzalo ako aj o súčasnom vývoji demokratického, slobodného Slovenska. 

 

V živej diskusii, ktorá nasledovala, prejavili hostia obdiv a uznanie pokojnému, mierovému spôsobu, akým sa prevratné zmeny v krajine odohrali. Ocenili pokrok a napredovanie Slovenska od revolučných dní až po súčasnosť.    

 

Nečakaným prekvapením bol darček pre účastníkov podujatí v podobe publikácie P. Demeša Nežná revolúcia.sk. 

 

Seminár bol obohatený výstavou mapujúcou udalosti z novembra 1989. 

 

Prítomnosť významného hosťa využilo veľvyslanectvo aj na zorganizovanie prednášky pre študentov Fakulty politických vied Ankarskej Univerzity, ktorá sa taktiež stretla s mimoriadnym záujmom. Na prijatí u rektora Univerzity boli vyzdvihnuté kontakty a pobyty študentov na slovenských vzdelávacích zariadeniach v rámci programu Erazmus +.

 

Počas pobytu v Ankare bol Pavol Demeš prijatý generálnou riaditeľkou pre Európu Ministerstva zahraničných vecí Tureckej republiky veľvyslankyňou Gülhan Ulutekin, v rozhovore s ktorou konštatovali veľmi dobrú úroveň bilaterálnych vzťahov medzi našimi krajinami.