Štúdium

Vzdelávanie a štúdium na vysokých školách a univerzitách je plne v rukách národných štátov. Táto politika je nezávislá od členstva štátu v EÚ. Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z krajín EÚ a EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) študovať na britských vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok ako majú domáci britskí študenti. Ide predovšetkým o poplatky za štúdium, ako aj ľahší prístup k študentským pôžičkám.      

 

Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ. V tejto fáze sa však nevie, čo bude nasledovať v akademickom roku 2020/2021. Z dlhodobého hľadiska je pravdepodobné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým ako už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (všetko mimo EÚ a EZVO, napr. USA , Kanada, Austrália, Rusko, India). 

 

Často kladené otázky

V súčasnosti už študujem na britskej univerzite (pred odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ).  Môžem po dokončení univerzitného štúdia zostať v Spojenom kráľovstve a hľadať si prácu?

Áno, ak žijete v Spojenom kráľovstve už teraz, resp. do odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ, tak máte možnosť sa zaregistrovať na pobyt v novej „EU Settlement Scheme“ do do 31. decembra 2020. Po uplynutí celkových piatich rokoch pobytu  dostanete štatút trvalého pobytu („settled status“). 

 

Svoje štúdium v Spojenom kráľovstve začínam až v akademickom roku 2019/2020 (po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ). Môžem po dokončení univerzitného štúdia zostať v Spojenom kráľovstve a hľadať si prácu?


Áno, ak prídete do Spojeného kráľovstva do 31. decembra 2020, máte možnosť sa zaregistrovať na pobyt v novej „EU Settlement Scheme“ a to do 30. júna 2021. Po uplynutí celkových piatich rokoch pobytu  dostanete štatút trvalého pobytu („settled status“). 

 

V súčasnosti študujem v Spojenom kráľovstve: Budem musieť v budúcom roku platiť vyššie školné?  Budem mať prístup k študentským pôžičkám?


V prípade dohody bude s vami zaobchádzané rovnako ako s britskými občanmi, taktiež budete platiť naďalej rovnaké školné ako britskí občania a budete mať nárok na pôžičky na školné za rovnakých podmienok ako britskí občania. Tieto výhody budú podliehať akýmkoľvek budúcim vnútroštátnym zmenám politiky uplatniteľným na štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2020 Dátum vytvorenia: 13.12.2018