Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

Banner predsednictvo 2016

Aktuálne predsedníctvo v Rade EÚ – Bulharsko (od 1. 1.2018)

 
Priority bulharského predsedníctva sú:
1. Budúcnosť Európy a mladí ľudia – hospodársky rast a sociálna kohézia
2. Európska perspektíva a konektivita západného Balkánu
3. Bezpečnosť a stabilita v silnej a jednotnej Európe 
4. Digitálne hospodárstvo a zručnosti potrebné pre budúcnosť
 

Slovenské diskutuje o EÚ

Ivan Korčok
  • Projekt „Slovensko diskutuje o EÚ“ je iniciatívou,  ktorá má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej. 
Slovensko a Európska únia - aktuálne správy