191113 SSD Seniori do tucta rekapitulovali svoju činnosť

13.11.2019 | Aktivity ministra | Seniori slovenskej diplomacie

Na dvanástom Valnom zhromaždení (VZ) si naše Občianske združenie (OZ) vo vecnej atmosfére zbilancovalo minuloročné aktivity a v konfrontácii s ich odozvou medzi členstvom navrhlo na schválenie týmto svojím najvyšším demokratickým orgánom opäť tematicky pestrý tucet ďalších.

 

Už tradične nám k tomu svojimi vľúdnymi príhovormi dopomohli minister Miroslav Lajčák i generálny tajomník Služobného úradu MZVEZ Pavol Sýkorčin. Iste aj oni sami z otázok zúčastnených členov OZ mohli usúdiť, že zotrváva nielen náš aktívny záujem o aktuálne dianie v diplomacii Slovenskej republiky, ale aj ochota a pripravenosť poskytnúť svoje profesionálne skúsenosti i osobnú kapacitu v prospech jej ďalšieho efektívneho pôsobenia na medzinárodnej scéne. Veď to je v súčasnosti  omnoho náročnejšie nielen kvôli pribúdajúcim medzinárodným turbulenciám, ale aj - čo neradno prehliadať – kvôli zjavnému úbytku celospoločenského zahranično-politického konsenzu na scéne domácej.

 

Prax činnosti Seniorov slovenskej diplomacie aj pre tieto okolnosti niet dôvodu meniť. S týmto predsavzatím a osobným nasadením sa jej hodlá venovať aj obmenené vedenie OZ, zvolené 18. októbra 2019 v zložení:

 

Silvester Minarovič - predseda

Rudolf Zábojník - podpredseda

Ernestína Federičová - tajomníčka

Vladimír Pročka - kontrolór

Vladimír Uličný - pokladník

Eva Ferencová - členka vedenia

Marta Markusková - členka vedenia

Magda Pospíšilová - členka vedenia

Vladimír Urban - člen vedenia

 

Za MZVEZ SR kooptovaná

Ladislava Gunárová - OSUR/ORĽZ