Ekonomická diplomacia podporuje spoluprácu slovenských a ukrajinských firiem

24.9.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek viedol slovenskú podnikateľskú misiu na Ukrajinu, ktorá sa začala Podnikateľským fórom Slovensko - Charkov. Perspektívy partnerstva. Misie sa zúčastňujú dve desiatky slovenských firiem z oblastí, akými sú elektrotechnický priemysel, energetika, potravinárstvo, farmácia, informačné technológie, turistický ruch a služby.

 

L. Parízek ocenil možnosti, ktoré ponúka Charkov a Charkovská oblasť pre zahraničné investície. Zdôraznil nevyčerpaný potenciál slovensko  -  ukrajinských obchodných vzťahov.

 

Po oficiálnom otvorení fóra sa L. Parízek stretol na pracovných rokovaniach s 1. zástupcom predsedníčky Charkovskej oblastnej štátnej administratívy Markom Bekkerom, primátorom mesta Charkov Gennadijom Kernesom a honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Charkove Viktorom Popovom.

 

L. Parízek taktiež navštívil závod pre výrobu leteckej a kozmickej techniky FED.

 

Oblasť Charkova je jedným z najväčších priemyselných centier Ukrajiny s významným prírodným, finančným, výrobným, personálnym a infraštruktúrnym potenciálom. Pôsobí tu tisícka priemyselných podnikov a poľnohospodárskych producentov. Charkovský región je jedným z desiatich najväčších študentských centier v Európe, ktorý tvorí 80 vysokých škôl spojených do jedného univerzitného konzorcia. V súčasnosti je tu sústredených takmer 60 percent hlavných zariadení vedeckej a technickej činnosti, výskumné ústavy a projekčné organizácie. Každá šiesta inovácia na Ukrajine sa realizuje v podnikoch v Charkove.

 

Obchodný obrat medzi Slovenskom a Ukrajinou prekonal dočasný pokles a v roku 2018 dosiahol takmer 1,2 miliárd eur, pričom sa očakáva ďalší rast obchodnej výmeny. Ukrajina je významným strategickým partnerom aj z pohľadu dodávateľa surovín pre ďalšie spracovanie na Slovensku.

S honorárnym konzulom SR v Charkove Viktorom Popovom v závode FED S honorárnym konzulom SR v Charkove Viktorom Popovom v závode FED S primátorom mesta Charkov S primátorom mesta Charkov Otvorenie podnikateľského fóra Otvorenie podnikateľského fóra
Z rokovania so zástupcom gubernátora Charkovskej oblasti Z rokovania so zástupcom gubernátora Charkovskej oblasti