L. Parízek prijal veľvyslanca Austrálskeho zväzu v SR

1.10.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek v utorok (1. októbra 2019) prijal odchádzajúceho veľvyslanca Austrálskeho zväzu v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Brendona Charlesa Hammera.

 

V priebehu rokovania partneri potvrdili záujem o ďalší rozvoj vzájomných vzťahov založených na spoločných hodnotách s dôrazom na hospodársku spoluprácu. Obaja partneri vyjadrili pozitívny postoj k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Austráliou. „Slovensko podporuje Dohodu o voľnom obchode. Čím skôr sa táto dohoda podpíše, tým lepšie pre všetky strany.“ uviedol L. Parízek.

 

Počas rozhovoru obe strany vyslovili taktiež aj neistotu s nadchádzajúcim odchodom Veľkej Británie z EÚ a z možných dopadov na ekonomiku oboch krajín, v prípade odchodu Veľkej Británie z EÚ bez dohody. Partneri si vymenili názory na aktuálne zahranično-politické, globálne i regionálne otázky, vrátane migrácie a terorizmu.

 

Štátny tajomník L. Parízek pozitívne zhodnotil obojstranný záujem o podporu medziľudských kontaktov. V závere diskusie partneri vyzdvihli dobré vzťahy medzi Európskou úniou a Austráliou, ktorá vytvára predpoklady pre efektívnu spoluprácu v rozhodujúcich oblastiach hospodárstva a bezpečnosti.

Rokovanie L. Parízka s veľvyslancom B. Ch. Hammerom Rokovanie L. Parízka s veľvyslancom B. Ch. Hammerom