2018 - Slováci naprieč storočím

História Slovákov ako moderného národa a rovnocenného partnera iných národov bola zavŕšená až koncom 20. storočia. Bola to cesta, mapujúca zrýchlené dejiny storočia, odvíjajúca sa pod vplyvom národno-historických, celoeurópskych i svetových pohybov po páde komunizmu a konca studenej vojny.


 


V slovenských moderných dejinách je niekoľko nosných etáp: počnúc 1. svetovou vojnou a vznikom Československa, cez dvadsaťročné medzivojnové obdobie demokratickej Československej republiky, vojnovú Slovenskú republiku v rokoch 1939 – 1945, štyridsaťročné obdobie komunizmu v rokoch 1948 – 1989, až po vznik prvej demokratickej slovenskej samostatnej štátnosti v roku 1993. Každé toto obdobie má niekoľko medzníkov – vznik štátu Čechov a Slovákov v roku 1918, Mníchovskú dohodu a Viedenskú arbitráž 1938, Slovenské národné povstanie 1944, komunistický prevrat 1948, inváziu vojsk Varšavskej zmluvy 1968, nežnú revolúciu 1989, integráciu Slovenskej republiky do euroatlantických štruktúr NATO a Európskej únie 2004, či prijatie spoločnej európskej meny 2009.

 


 

 

 

 

 

 

 

Autor textov k výročiam: Slavomír Michálek, HÚ SAV
Dátum poslednej aktualizácie: 18.1.2018 Dátum vytvorenia: 13.11.2017
Atrás

Oslavy spoločnej storočnice vyvrcholili v Nairobi koncertom Československého komorného Dua

Oslavy spoločnej storočnice vyvrcholili v Nairobi koncertom Československého komorného Dua

27.11.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Keňa

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky usporiadalo v pondelok 26. novembra 2018 v Nairobi v hoteli Fairmont Norfolk koncert Československého komorného Dua – českého huslistu Pavla Burdycha a slovenskej pianistky Zuzany Berešovej. Koncert bol kultúrnym vyvrcholením osláv spoločnej storočnice a ostatných okrúhlych výročí v roku 2018 a výrazne prispel k pozitívnemu zviditeľneniu česlo-slovenského umenia v Keni.

 

Obaja veľvyslanci, František Dlhopolček a Pavel Řezáč, vo svojom príhovore osobitne vyzdvihli symbolizmus koncertu, ktorý stelesňuje vynikajúce vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Tie nepochybne pretrvávajú aj po vzniku oboch samostatných štátov v roku 1993. V krátkosti taktiež pripomenuli udalosti spojené so 17. novembrom 1989, keď sa študentskými demonštráciami začala Nežná revolúcia. 

 

Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 60 hostí, prevažne z diplomatického zboru a krajanskej komunity, či zástupcov kenskej vlády. Medzi čestných hostí patrili prvý štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Kenskej republiky pán Ababu Namwamba a generálna riaditeľka Úradovne OSN v Nairobi pani Hanna Serwaa Tetteh. 

 

Československé komorné duo svojím neopakovateľným vystúpením ohúrilo prítomné publikum a do Nairobi prinieslo výnimočnú atmosféru klasickej hudby. Hudobníci Zuzana Berešová a Pavol Burdych pri príležitosti osláv spoločných česko-slovenských výročí pripravili reprezentatívny výber klasických skladieb najvýznamnejších skladateľov zo Slovenskej a Českej republiky. V programe nechýbali zvučné mená autorov ako Dvořák, Janáček, Schneider-Trnavský či Smetana, ale aj menej známi autori ako Kupkovič alebo Kéler.  Československé komorné duo je publikom aj kritikmi oceňované za vysokú profesionalitu, perfektnú súhru a muzikalitu.