2018 - Slováci naprieč storočím

História Slovákov ako moderného národa a rovnocenného partnera iných národov bola zavŕšená až koncom 20. storočia. Bola to cesta, mapujúca zrýchlené dejiny storočia, odvíjajúca sa pod vplyvom národno-historických, celoeurópskych i svetových pohybov po páde komunizmu a konca studenej vojny.


 


V slovenských moderných dejinách je niekoľko nosných etáp: počnúc 1. svetovou vojnou a vznikom Československa, cez dvadsaťročné medzivojnové obdobie demokratickej Československej republiky, vojnovú Slovenskú republiku v rokoch 1939 – 1945, štyridsaťročné obdobie komunizmu v rokoch 1948 – 1989, až po vznik prvej demokratickej slovenskej samostatnej štátnosti v roku 1993. Každé toto obdobie má niekoľko medzníkov – vznik štátu Čechov a Slovákov v roku 1918, Mníchovskú dohodu a Viedenskú arbitráž 1938, Slovenské národné povstanie 1944, komunistický prevrat 1948, inváziu vojsk Varšavskej zmluvy 1968, nežnú revolúciu 1989, integráciu Slovenskej republiky do euroatlantických štruktúr NATO a Európskej únie 2004, či prijatie spoločnej európskej meny 2009.

 


 

 

 

 

 

 

 

Autor textov k výročiam: Slavomír Michálek, HÚ SAV
Dátum poslednej aktualizácie: 18.1.2018 Dátum vytvorenia: 13.11.2017
Atrás

Premietanie slovensko-českého filmu Učiteľka v rámci osláv 100. výročia vzniku 1. ČSR

Premietanie slovensko-českého filmu Učiteľka v rámci osláv 100. výročia vzniku 1. ČSR

27.11.2018 | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Írsko

V priestoroch UCD (University College Dublin) sa 26. novembra 2018 uskutočnilo premietanie slovensko-českej drámy Učiteľka, čím vyvrcholili spoločné oslavy 100. výročia vzniku 1. ČSR veľvyslanectiev Slovenska a Českej republiky v Dubline. Podujatie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru, študenti a pracovníci univerzity otvorili veľvyslanci Slovenskej republiky Igor Pokojný a Českej republiky Petr Kynštetr. Pozvaní hostia po premietaní vyzdvihli kvalitu a spracovanie uvedeného filmu a ocenili pretrvávajúce priateľské vzťahy medzi oboma krajinami aj 25 rokov po osamostatnení oboch krajín.