2018 - Slováci naprieč storočím

História Slovákov ako moderného národa a rovnocenného partnera iných národov bola zavŕšená až koncom 20. storočia. Bola to cesta, mapujúca zrýchlené dejiny storočia, odvíjajúca sa pod vplyvom národno-historických, celoeurópskych i svetových pohybov po páde komunizmu a konca studenej vojny.


 


V slovenských moderných dejinách je niekoľko nosných etáp: počnúc 1. svetovou vojnou a vznikom Československa, cez dvadsaťročné medzivojnové obdobie demokratickej Československej republiky, vojnovú Slovenskú republiku v rokoch 1939 – 1945, štyridsaťročné obdobie komunizmu v rokoch 1948 – 1989, až po vznik prvej demokratickej slovenskej samostatnej štátnosti v roku 1993. Každé toto obdobie má niekoľko medzníkov – vznik štátu Čechov a Slovákov v roku 1918, Mníchovskú dohodu a Viedenskú arbitráž 1938, Slovenské národné povstanie 1944, komunistický prevrat 1948, inváziu vojsk Varšavskej zmluvy 1968, nežnú revolúciu 1989, integráciu Slovenskej republiky do euroatlantických štruktúr NATO a Európskej únie 2004, či prijatie spoločnej európskej meny 2009.

 


 

 

 

 

 

 

 

Autor textov k výročiam: Slavomír Michálek, HÚ SAV
Dátum poslednej aktualizácie: 18.1.2018 Dátum vytvorenia: 13.11.2017
Atrás

Spoločná oslava výročia ČSR s krajanmi a libanonskými absolventmi československých univerzít

Spoločná oslava výročia ČSR s krajanmi a libanonskými absolventmi československých univerzít

11.12.2018 | Slováci naprieč storočím | Libanon

Jounieh (8. decembra) – Viac ako 200 členov slovenskej a českej krajanskej komunity a bývalých libanonských študentov v Československu sa v sobotu 8. decembra zúčastnilo na tradičnom koncoročnom spoločenskom večere Zväzu absolventov českých a slovenských vysokých škôl v Libanone. Spoločne so zástupcami veľvyslanectiev Slovenskej republiky a Českej republiky v Libanone oslávili 100. výročie založenia Československa a pripomenuli si aj 26. výročie založenia Zväzu absolventov. Členovia predsedníctva Zväzu na úvod večera odovzdali veľvyslancom ČR a SR pamätné plakety k  podujatiam, ktoré obe krajiny spoločne zorganizovali počas jubilejného roka. Veľvyslanci následne spolu s členmi predsedníctva Zväzu odovzdali spomienkové plakety tým absolventom, ktorí ukončili štúdium v Československu v roku 1987. O kultúrnu časť večera sa postarali speváci libanonskej Akadémie umení Demeure des Muses, ktorí bezchybne odspievali nielen českú a slovenskú hymnu, ale aj piesne ako „Tota Heľpa“ či „Slovenské mamičky“.