Martin Klus

 

Martin Klus doc. PhDr. PhD. MBA

štátny tajomník
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

facebook Twitter  

 

Profesionálna kariéra

2019 - 2020 podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky,
podpredseda Subvýboru pre transatlantické vzťahy Parlamentného zhromaždenia NATO
2016 - 2020 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
podpredseda výboru NRSR pre Európske záležitosti,
predseda skupiny priateľstva krajín Beneluxu, člen Zahraničného výboru NR SR,
zástupca vedúceho delegácie Parlamentného zhromaždenia NATO.
2015 - súčasnosť docent, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
2014 - 2014 prorektor pre pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
docent, Katedra Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja,
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2010 - 2014 prorektor pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a publikačnú činnosť,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
docent, Katedra politológie, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
inštitucionálny koordinátor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre program LLP/Erasmus
predseda Edičnej rady a Mobilitnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2010 - súčasnosť člen vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 2010 – 2015), Vysokej školy Danubius (od 2013) a Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 2012 do 2016)
2014 - súčasnosť poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
2010 - 2011 hosťujúci profesor na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2009 - 2010 predseda komisie pre spoločenské a behaviorálne vedy Univerzitnej grantovej agentúry a
člen Rady UGA Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2008 - 2013 docent, Katedra politológie, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2008 - 2009 hosťujúci docent, Katedra politológie, Academia Rerum Civilium, Kolín, Česká republika
2006 - 2012 hosťujúci docent a odborný asistent,
Katedra verejnej politiky a verejne správy, Fakulta sociálnych štúdií, Vysoká škola v Sládkovičove
2005 - 2006 koordinátor programov Socrates/Erasmus,
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2003 - 2008 odborný asistent a asistent, Katedra politológie, Katedra verejnej politiky a verejnej správy,
Katedra ekonomických vied, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2005 - súčasnosť predseda a podpredseda v rámci mimovládnych organizácii
Vitajte na Slovensku (do 2014),  Aliancia nezávislých (do 2016) a Banskobystrický okrášľovací spolok  
1999 stážista na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky,
Sekcii Európskej integrácie, Odbore Politických vzťahov EÚ

 

Vzdelávanie a príprava

2009 - 2012 Sales Manager Akademie Viedeň, Rakúsko - Master of Business Administration MBA
2008 habilitácia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Docent
2014 - 2014 Human Research Curriculum - CITI /Collaborative Institutional Training Initiative/ 1. Basic Course (Ref #: 1726768),
University of California, Berkeley, USA
2004 - 2007 doktorandské štúdium v odbore Teória politiky na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii PhD.
2005 - 2006 čiastkové doktorandské štúdium na Høgskolen i Molde, Nórsko
2005 Jean Monet Chair EFRI Summer School v odbore International Environment and European Integration, Faculty Economics, University of Rijeka, Rijeka, Chorvátsko
2004 International Institute for Human Rights Studies, Summer School on Human Rights „Democratization process and citizenship in the central – east European countries. The International protection of human rights and Minorities“, Terst, Taliansko
2004 rigorózne konanie v odbore Medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii: PhDr.  
1999 - 2003 magisterské štúdium v odbore Politológia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Mgr. 
1998 - 1999 magisterské štúdium v odbore Politológia na Fakulte humanistiky, Trnavskej univerzity v Trnave
1986 - 1998 základné a stredné vzdelávanie v Banskej Bystrici
 

 

Mediálne zručnosti
 
Aktívne a pravidelné pôsobenie vo viacerých slovenských, ale aj českých, rakúskych, maďarských, tureckých, britských či amerických médiách, zamerané najmä na vnútornú politiku Slovenskej republiky, otázky súvisiace s Európskou úniou, resp. inými zahraničnopolitickými otázkami. Od roku 2009 sa počet výstupov a citácii dá odhadnúť na viac ako tisíc.  
 

 

Materinské jazyky: slovenský jazyk, český jazyk  


 

Ďalšie jazyky: anglický jazyk – aktívne, nemecký jazyk – pasívne, ruský jazyk - pasívne  


 
Dátum poslednej aktualizácie: 23.3.2020 Dátum vytvorenia: 21.3.2020