Program štátnych tajomníkov

Štátny tajomník František Ružička

21.10.2019
 
ZPC Nemecká spolková republika / Berlín; Zasadnutie slovensko-nemeckej reflexnej skupiny
22.10.2019
12:00
Diskusia so študentmi Súkromného gymnázia Katkin park II v Košiciach
22.10.2019
15:00
Výjazdové rokovanie vlády SR v Sobranciach
23.10.2019
08:00
Diskusia so študentmi Gymnázia v Spišskej Starej Vsi
23.10.2019
10:00
Výjazdové rokovanie vlády SR v Kežmarku
24.10.2019
11:00
Otvorenie X. slovensko-českého fóra
24.10.2019
18:30
ZPC Rakúsko / Viedeň; Úvodné slovo v panelovej diskusii "30 Years of Democratic Transition in Central and Eastern Europe: Unfinished Business" (GLOBSEC)
25.10.2019
10:00
Bilaterálne konzultácie s A.Chmelařom, ŠTAT MZV Českej republiky
25.10.2019
12:00
Pracovný obed s A.Chmelařom, ŠTAT MZV Českej republiky

Štátny tajomník Lukáš Parízek