Aktuálne správy SR v OECD

 • 19.09.2019
  | Slovensko v OECD
  OECD zverejnila priebežný hospodársky výhľad pre hlavné svetové ekonomiky.
 • ikonka galerie
  17.09.2019
  | Aktivity ministerstva | Slovensko v OECD
  V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa 16. septembra 2019 uskutočnilo 31. zasadnutie Koordinačného výboru pre pôsobenie Slovenskej republiky v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).
 • ikonka galerie
  01.08.2019
  | Slovensko v OECD
  Ivan Sačkov z Národného lesníckeho centra vo Zvolene získal z Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) individuálne štipendium na Nórskej univerzite prírodných vied v trvaní šestnástich týždňov.
 • ikonka galerie
  06.06.2019
  | Ekonomické správy | Slovensko a V4 | Slovensko v OECD | Francúzsko
  V Bratislave sa 4. júna 2019 konal medzinárodný expertný workshop krajín Vyšehradskej štvorky zameraný na bezpečnosť v elektroenergetike.
 • ikonka galerie
  24.05.2019
  | Slovensko v OECD
  Prijatím ministerského vyhlásenia ako aj vyhlásenia predsedníckej krajiny sa 23. mája 2019 skončilo zasadnutie Rady OECD na ministerskej úrovni, ktorému predsedala Slovenská republika.
 • 02.05.2019
  | Slovensko v OECD
  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila výzvu zameranú na sponzorovanie individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2020.
 • 30.04.2019
  | Slovensko v OECD
  Správa Súhrn ukazovateľov produktivity OECD 2019 predstavuje komplexný prehľad o súčasných, krátkodobých a dlhodobých trendoch v oblasti produktivity a rastu v členských krajinách OECD a vybraných nečlenských krajinách ako aj v krajinách G20.
 • ikonka galerie
  24.04.2019
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Oficiálna rozvojová pomoc | Slovensko v OECD
  V priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 24. apríla 2019 uskutočnila konferencia, kde experti OECD hodnotili systém rozvojovej spolupráce SR. Slovensko na to reaguje predstavením Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce do roku 2023. V úvode dňa prijal štátny tajomník MZVEZ SR Lukáš Parízek riaditeľa Direktoriátu OECD pre rozvojovú spoluprácu (OECD DCD) Jorge Moreiru da Silvu. Hodnotenie Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (OECD/DAC) v roku 2018 bolo prvým komplexným hodnotením Slovenska od roku 2013, kedy sa naša krajina stala členom Výboru.
 • ikonka galerie
  08.04.2019
  | Aktivity veľvyslancov | Slovensko a V4 | Slovensko v OECD | Japonsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Tokiu v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Japonska a prestížnou Josai University usporiadalo 5. apríla 2019 spoločný seminár V4 + Japonsko na tému „Budúcnosť globálnej ekonomiky a voľného obchodu“.
 • ikonka galerie
  04.04.2019
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko v OECD
  V dňoch 2. – 4. apríla 2019 Slovensko navštívila delegácia OECD vedená generálnym tajomníkom OECD Ángelom Gurríom.