Ukážky použitia a aplikácie

Treťou časťou komplexného návrhu „značky Slovensko“ je vytvorenie dizajn manuálu a brand booku „značky Slovensko“. 

 

Dizajn manuál „značky Slovensko“ stanovuje pravidlá vizuálnej prezentácie a komunikácie pre nositeľov „značky Slovensko“.

 

Brand book je esenciálnym vyjadrením značky krajiny, opisuje jej príbeh a prezentuje konkrétne príklady aplikácie.  

 

explikácia

pdf Predstavenie "značky Slovensko"  (pdf; 538.07 KB)

 

Logá značky Slovensko - segmenty

pdf Variabilné použitie značky Slovensko pre jednotlivé segmenty  (pdf; 234.46 KB)

 

pdf Logá značky Slovensko  (pdf; 234.46 KB)

 

 

ukážka loga pre oblasť cestovného ruchu