Venezuela

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

 

v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2018

 

 

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2074 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

 

v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2018

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2019-01-03 16:55:31.84 Dátum vytvorenia: Mon Jan 08 08:33:00 CET 2018