Venezuela

Nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2019

 

2018

 

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2074 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2019

 

2018

Dátum poslednej aktualizácie: 5.12.2019 Dátum vytvorenia: 8.1.2018