Blížiaci sa koniec slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v podaní Martina Babjaka

20.12.2016 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | Bielorusko

Pri príležitosti blížiaceho sa ukončenia slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bieloruskej republike 19. decembra 2016 v Minsku jedinečný koncert, ktorého hlavnou hviezdou bol známy slovenský barytonista Martin Babjak. Laureáta Pavarottiho súťaže z Philadelphie a Toti dal Monte z Trevisa sprevádzal na piane prof. Dušan Buranovský, prorektor pre umeleckú činnosť, rozvoj a výskum VŠMU v Bratislave. Silný kultúrny zážitok sprostredkovaný v renomovanom minskom kultúrnom stánku - Veľkom divadle opery a baletu - ocenila búrlivým aplauzom viac ako stovka divákov, medzi ktorých zavítalo vedenie bieloruského rezortu diplomacie, predstavitelia parlamentu, členovia diplomatického zboru a viaceré osobnosti ekonomického, kultúrneho a spoločenského života.
 
Veľvyslanec SR Jozef Migaš vo svojom príhovore priblížil viaceré úspechy končiaceho slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Osobitnú pozornosť venoval Bratislavskému summitu, ktorý odštartoval reflexiu aktuálneho stavu Európskej únie, ale zároveň ponúkol víziu jej budúcej podoby. Výnimočný kultúrny zážitok veľvyslanec Jozef Migaš zároveň využil aj na osobné poďakovanie odchádzajúcej štátnej tajomníčke Ministerstva zahraničných vecí Bieloruskej republiky Elene Kupčine na diplomatickú misiu, ktorá sa výrazne pričinila o zdynamizovanie európsko-bieloruských vzťahov, ako i bilaterálnej slovensko-bieloruskej relácie.