Podujatie slovenského predsedníctva na pôde UNESCO - Cities and Water

16.12.2016 | Aktivity veľvyslancov | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | SR v medzinárodných organizáciách

Na pôde UNESCO sa 16. decembra 2016 uskutočnilo podujatie na vysokej úrovni "Cities and Water", ktorým sa za účasti štátneho tajomnika Ministerstva životného prostredia SR Norberta Kurillu symbolicky zavŕšili predsednícke aktivity SR pri UNESCO v jednej z dominantných oblastí – priority VODA.


 
Panelovú konferenciu otvorila generálna riaditeľka UNESCO Irina Boková pozdravným vystúpením, v ktorom ocenila aktívny diplomatický prístup SR k výkonu slovenského predsedníctva v Rade EÚ interakciou so sektormi UNESCO. Odborné príspevky odzneli v rámci dvoch blokov (1.Voda- spoločná priorita UNESCO a SK PRES; 2. Voda a Rozvoj), za účasti námestníčky UNESCO pre prírodné vedy Flavia Schlegel a námestníka pre sektor Afriky E. Matoka. Panel moderovala veľvyslankyňa, Stála delegátka SR pri UNESCO Klára Novotná. Na podujatí vystúpili aj generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci (GR SMOP) MZVaEZ SR Michal Mlynár a Hlavná architektka Mesta Bratislava Ingrid Konrad.


 
Cieľom podujatia bolo predstaviť slovenské predsednícke aktivity v oblasti vôd a pripraviť pôdu pre zintenzívnenú spoluprácu EÚ a UNESCO v rámci napĺňania cieľa SDG 6 Agendy 2030. Zmyslom vystúpenia bolo tiež podeliť sa o skúsenosti krajín EÚ s riešeniami globálnych environmentálnych otázok so širokým kruhom krajín UNESCO a na konkrétnych príkladoch ponúknuť do pozornosti slovenské odborné a technické know-how. Prezentáciou sa sleduje aj cieľ prizvania slovenských expertov a súkromný sektor k implementácii programov a rozvojových cieľov Agendy 2030 v rozvojovom svete. 


 
Popri podujatí sa uskutočnili bilaterálne stretnutia štátneho tajomníka N. Kurillu s námestníčkou generálneho riaditeľa UNESCO pre prírodné vedy F. Schlegel a s riaditeľkou Centra svetového dedičstva UNESCO M. Rössler.

 


GR SMOP M. Mlynár absolvoval popri rozhovoroch s F. Schlegel a M. Rossler pracovné stretnutia s námestníkom GR UNESCO pre komunikácie a informácie F. La Rue, námestníčkou GR UNESCO pre spoločenské a humanitné vedy N. Al-Nashif a námestníkom GR UNESCO pre Afriku E. Matokom.

 


 
Súčasťou podujatia bola výstava detských prác - výsledok projektu  VODA, prírodné dedičstvo Slovenska, zorganizovaného Slovenskou komisiou pre UNESCO. 
Uvedeným podujatím boli etablované základy budúceho angažovania SR v rámci rozvojovej spolupráce s krajinami afrického kontinentu, s využitím Medzinárodného hydrologického programu UNESCO.