Poľnohospodárstvo a rybolov

Rada pre poľnohospodárstvo a rybolov (AGRIFISH) 

 

Rada sa skladá z ministrov členských krajín Európskej únie zodpovedných za poľnohospodárstvo a rybolov, ktorí sa stretávajú pravidelne každý mesiac. Úlohou je zabezpečiť poľnohospodárom primeranú životnú úroveň, zákazníkom kvalitné potraviny za primerané ceny a zachovať dedičstvo vidieka. Na dosiahnutie týchto cieľov bola prijatá Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, ktorá sa postupne menila tak, aby zohľadňovala meniace sa potreby spoločnosti, pričom sa kladie čoraz väčší dôraz na bezpečnosť potravín, ochranu životného prostredia, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj vidieka. K spoločnej organizácii poľnohospodárskych trhov sú k dispozícii viaceré nástroje. Prvý pilier obsahuje trhové mechanizmy, príspevky k príjmu a priame platby a druhý pilier obsahuje intenzívnu podporu rozvoja vidieka. 

 

Prioritnými oblasťami nášho záujmu počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie bude dosiahnutie pokroku v oblasti zjednodušenia SPP, problematika riešenia nekalých obchodných praktík v potravinovom dodávateľskom reťazci, implementácia Stratégie EÚ pre lesy a koordinácia pozícií členských štátov k opatreniam na stabilizáciu krízovej situácie na poľnohospodárskych trhoch. 

 

Rada pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-06-08 10:14:32.26 Dátum vytvorenia: Thu Apr 11 00:00:00 CEST 2013