Práca v inštitúciách EÚ

Európska únia zamestnáva v súčasnosti takmer 47 tisíc pracovníkov. Približne šesťdesiat percent z nich t. j. asi 25 tisíc, tvoria zamestnanci v štruktúrach Európskej komisie.

V rámci 7 ročného prechodného obdobia (2004-2010) po rozšírení EÚ bolo pre nové členské krajiny v rámci Európskej komisie vyčlenených približne 3400 miest. Slovenskej republike sa kvótu 279 miest podarilo obsadiť ešte pred skončením prechodného obdobia a počet Slovákov v Európskej komisii v súčasnosti presiahol počet 330. Vo všetkých inštitúciách EÚ obsadili slovenskí občania doteraz približne 650 postov.

Európsky úrad pre výber pracovníkov – EPSO zverejňuje oznamy o výberových konaniach a zodpovedá za výber pracovníkov pre inštitúcie a agentúry Európskej únie. Jednotlivé inštitúcie si následne vyberajú zo spoločného zoznamu úspešných kandidátov.

Informácie o vyhlásených výberových konaniach, konkurzoch, spôsobe výberu a vysielania občanov do inštitúcií Európskej únie je možné nájsť aj na stránkach Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii.

PRÁCA V EURÓPSKYCH INŠTITÚCIÁCH

STÁLE ZAMESTNANIE

DOČASNÉ ZAMESTNANIE

NÁRODNÍ EXPERTI

STÁŽ

VOĽNÉ MIESTA

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2016-02-25 14:00:46.922 Dátum vytvorenia: Wed Apr 02 00:00:00 CEST 2014