Výzva na prezentáciu Slovenska v budove Rady EÚ Justus Lipsius v Bruseli

Zapojte sa do výzvy na prezentáciu Slovenska v budove Rady EÚ Justus Lipsius v Bruseli počas predsedníctva v Rade Európskej únie v 2. polroku 2016

Využite jedinečnú príležitosť podieľať sa na vizuálnej prezentácii historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v roku 2016.
 

Čo je potrebné vedieť


Výzva je verejná, určená právnickým aj fyzickým osobám, predovšetkým odborníkom v oblasti výtvarného umenia, architektúry a grafického dizajnu.

Prezentácia v budove Justus Lipsius – ako mieste pracovných stretnutí od expertnej až po najvyššiu úroveň – predstavuje vlajkovú loď vizuálnej prezentácie predsedníctva. Teší sa veľkej viditeľnosti médií, ale aj návštevníkov bruselských inštitúcií EÚ.

Vizuálna prezentácia v budove Justus Lipsius by mala priniesť:
  • Inteligentné, kreatívne uchopenie priestorov vyhradených na vizuálne riešenie;
  • Multifunkčnosť návrhu vzhľadom na to, že uvedené priestory umožňujú rôznorodé stvárnenie, výstavu dizajnu i architektonické riešenie;
  • Pozitívnu a aj zahraničnej verejnosti zrozumiteľnú prezentáciu Slovenska;
  • Podporu obrazu Slovenska ako mladej a dynamickej krajiny, ktorá má za sebou úspešný európsky príbeh, ktorá sa vyznačuje rôznorodosťou i množstvom príležitostí a v ktorej žijú inovatívni a talentovaní ľudia.

Vizuálna prezentácia v budove Justus Lipsius má obsahovať tri prvky vzhľadom na vyčlenené priestory:
  • Átrium: napr. výtvarno-kreatívne riešenie, ktoré prezentuje Slovensko v úlohe predsedníckej krajiny.
  • Foyer: napríklad výstava dizajnu (nábytok, šperky, úžitkové predmety a pod.), IT technológie v duchu Slovensko – inkubátor startupov či krajina inovácií, slovenská typografia a dizajn písma, úspechy Slovákov v módnom dizajne a pod.
  • 50. poschodie: komplexné architektonicko-priestorové riešenie (nábytok, doplnky, tapety, koberce, obrazy, fotografie a pod.)
 

V súťaži požadujeme:


1. Vypracovanie projektu prezentácie v slovenskom a anglickom jazyku.
2. Realizáciu a inštaláciu projektu (zapožičanie, výrobu, montáž, demontáž).
3. Propagáciu a prezentáciu realizovaného diela prostredníctvom grafického návrhu brožúry v anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku a krátke dokumentačné video, ktoré zachytáva vznik projektu alebo priebeh montáže. Video bude umiestnené na predsedníckej internetovej stránke.

Návrhy na projekt a realizáciu prezentácie je potrebné predložiť do 31. októbra 2015 do podateľne MZVaEZ SR a tiež elektronicky na adresu: OKOM@mzv.sk

Návrhy na projekt musia spĺňať parametre, ktoré uvádzame vo výzve a v jej prílohách.
 


Tešíme sa na vaše kreatívne návrhy.Dátum poslednej aktualizácie: 31.07.2015

 

Dátum poslednej aktualizácie: 30.11.2015 Dátum vytvorenia: 31.7.2015