Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

EÚ doručila na SR ochranné masky na boj s novým koronavírusom

EÚ doručila na SR ochranné masky na boj s novým koronavírusom

12.5.2020 | Slovensko a Európska únia | Koronavírus 2019-nCoV

Zo strany Európskej únie bolo dnes (12. mája 2020) Správe štátnych hmotných rezerv SR dodaných 54-tisíc kusov ochranných masiek. Dodanie zabezpečila Európska komisia v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a Stálym zastúpením SR pri EÚ. Masky budú slúžiť na ochranu zdravotníckych pracovníkov poskytujúcich v prvej línii starostlivosť pacientom s ochorením COVID-19. Náklady na ochranné masky boli pokryté prostredníctvom Nástroja núdzovej podpory (tzv. ESI), ktorý umožňuje priamu podporu členským štátom EÚ pri ich úsilí o riešenie pandémie prostredníctvom opatrení, ktoré môžu byť efektívnejšie, ak sa prijmú na úrovni EÚ. Tento nástroj nenahrádza ďalšie existujúce nástroje (spoločné obstarávanie na úrovni EÚ, RescEU atď.), ale ich dopĺňa.