Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

Igor Matovič at the EU-Western Balkans Video Summit: I believe that one day we'll all be part of the same club

Igor Matovič na videosummite EÚ-západný Balkán: Verím, že raz budeme všetci súčasťou jedného klubu

6.5.2020 | Slovensko a Európska únia

Dnešný (6. máj 2020) summit EÚ s partnermi západného Balkánu mal byť pôvodne vrcholnou schôdzkou lídrov v Záhrebe pod hlavičkou chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ.  Z dôvodov, ktoré netreba vysvetľovať, sa nakoniec uskutočnil v podobe videokonferencie. Vo vystúpeniach lídrov EÚ, ale aj západného Balkánu, rezonovalo, aká dôležitá je vzájomná pomoc a spolupráca, čo sa ukazuje aj v kontexte aktuálnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu. Dôležitým signálom pre tento región zo strany EÚ je finančná podpora vo výške 3,3 mld. EUR, ktorú Európska komisia oznámila minulý týždeň. Tá je rukolapným dôkazom nielen európskej solidarity, ale aj dlhodobej podpory pre rozvoj regiónu západného Balkánu.

 

Predseda vlády Igor Matovič vo svojom vystúpení zdôraznil najmä pokračujúcu podporu Slovenska pre integračné ambície regiónu a reformné úsilie jeho jednotlivých partnerov: „Verím, že raz budeme všetci súčasťou jedného klubu. Únia tak možno bude trochu komplikovanejšia, ale určite bude bezpečnejšia. Sme pripravení partnerov v ich snahách podporovať, ale budeme potrebovať aj ich pomoc, aby sa obavy niektorých členských krajín rozplynuli," uviedol slovenský premiér.

 

Lídri hovorili aj o pokračovaní spolupráce v ďalších oblastiach, najmä v bezpečnosti, boji proti terorizmu, organizovanému zločinu, korupcii, či nelegálnej migrácii. Lídri členských štátov EÚ zdôraznili, že pre rýchlejší integračný proces musia partneri v regióne zintenzívniť reformy, najmä v oblasti právneho štátu.

 

Lídri na záver summitu prijali aj spoločné vyhlásenie​.