Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

Ivan Korčok: We are Interested in Building an Ambitious and Attractive Eastern Partnership

Ivan Korčok: máme záujem budovať ambiciózne a atraktívne Východné partnerstvo

11.6.2020 | Aktivity ministra | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia

Zdôraznenie solidarity a pomoci Európskej únie v čase pandémie, zhodnotenie doterajších výsledkov Východného partnerstva a implementácie reforiem a prijatých záväzkov s cieľom posilniť vzájomné vzťahy EÚ so šiestimi východnými partnermi, ale aj nastavenie nových dlhodobých priorít a cieľov Východného partnerstva po roku 2020 boli hlavnými témami dnešnej (11. júna 2020) videokonferencie ministrov zahraničných vecí krajín členských štátov Únie a východných partnerov. Slovensko na nej zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. 


„Tradičné výročné ministerské zasadnutie Východného partnerstva sme podobne ako plánovaný summit v júni museli odložiť vzhľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia z dôvodu pandémie koronavírusu. Stretli sme sa aspoň virtuálne formou videokonferencie, ktorá umožnila dobrú diskusiu nielen o súčasných výzvach, ale aj o budúcich cieľoch a ambíciách tejto strategickej politiky EÚ. Ocenili sme pritom doterajší pokrok a zároveň povzbudili partnerov v reformách, v ktorých im bude EÚ naďalej oporou. Partneri pritom vysoko ocenili našu pomoc v boji s pandémiou,“ uviedol minister I. Korčok.


Ministerské zasadnutie Východného partnerstva umožnilo prvú spoločnú diskusiu o budúcnosti Východného partnerstva po niekoľkomesačnom dialógu naštartovanom v roku 2019. Rokovanie ministrov potvrdilo silný obojstranný záujem o zintenzívnenie politického dialógu a spolupráce a postupnú hospodársku integráciu do vnútorného trhu EÚ. Budovanie odolnosti partnerov čeliť vnútorným a vonkajším výzvam bude jedným z kľúčových cieľov Východného partnerstva v nasledujúcich rokoch.


„Zo strany členských štátov EÚ zazneli jednoznačné uistenia o záujme spoločne budovať ambiciózne a atraktívne Východné partnerstvo postavené na spoločných hodnotách a princípoch, ktoré priblíži východných partnerov k EÚ, pomôže dokončiť ich transformačný proces a prinesie konkrétne zlepšenie života obyvateľov týchto krajín, ako aj ich stabilitu, bezpečnosť a prosperitu. Slovensko bude aj naďalej silným a aktívnym podporovateľom Východného partnerstva a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia, najbližšie už 18. júna vo forme videokonferencie našich najvyšších predstaviteľov,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.