Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

The Unity of the EU is of Key Importance in Further Talks with the United Kingdom

Jednota EÚ je kľúčová v ďalších rokovaniach so Spojeným kráľovstvom

13.5.2020 | Aktivity ministra | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia | Spojené kráľovstvo

Minister zahraničných veci a európskych záležitostí SR Ivan Korčok dnes (13. mája) telefonoval s hlavným vyjednávačom Európskej únie (EÚ) pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michelom Barnierom. Hlavnou témou rozhovoru bol aktuálny stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom. „EÚ je v kľúčových momentoch jednotná, čo sa nám osvedčilo aj počas rokovaní o vystúpení. Stále je ale dosť času na dobrú dohodu. V tejto fáze nie je žiadny dôvod začať uvažovať o odchode Spojeného kráľovstva bez dohody,” uviedol šéf slovenskej diplomacie. „Z nášho pohľadu sú prioritami v rokovaniach o budúcich vzťahoch najmä obchod s produktami v oblasti automobilového, elektronického, chemického priemyslu a poľnohospodárstva, ako aj letecká a cestná doprava. Nemenej dôležitými prioritami sú s ohľadom na početnú slovenskú komunitu otázky koordinácie sociálneho zabezpečenia a súdnej spolupráce v rodinných veciach,” zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

 

I. Korčok zároveň ocenil doterajšiu prácu Michela Barniera a vyjadril mu podporu Slovenskej republiky.

Záznam tlačovej konferencia ministra po telefonáte