Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

M. Klus: „An active approach to the development of European alliances is the basis for a strong Slovakia in the EU"

M. Klus: „Aktívny prístup k rozvoju európskych spojenectiev je základom pre silné Slovensko v EÚ“

18.5.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia | Koronavírus 2019-nCoV

Séria ďalších bilaterálnych telefonických rozhovorov štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martina Klusa v pozícii poradcu predsedu vlády pre európske otázky, ktoré absolvoval koncom uplynulého týždňa, potvrdila záujem novej vlády o rozvoj spojenectiev v strategických otázkach naprieč EÚ. „Aktívny prístup k rozvoju európskych spojenectiev je základom pre silné Slovensko v EÚ. Nemusíme mať na všetko rovnaké názory, ale musíme spolu hovoriť a viac sa počúvať. Len tak môžeme Úniu posúvať vpred,“ zdôraznil M. Klus.
 

S partnermi z Dánska, Rumunska, Lotyšska a Estónska hovoril M. Klus o uvoľňovaní opatrení prijatých na zabránenie šírenia COVID-19, či o podobe budúceho rozpočtu Únie na 7 rokov (viacročný finančný rámec na roky 2021-2027).  
 

Aktuálne je témou číslo jedna otázka otvárania hraníc, ktorá bezprostredne súvisí s blížiacou sa letnou turistickou sezónou. Partneri sa však v tejto súvislosti dotkli možnej druhej vlny šírenia nákazy na jeseň. „Prevláda nádej, že druhá vlna Európu obíde, ale musíme počítať aj s týmto scenárom a radšej byť pripravení,“ uviedol M. Klus. 
 

Pandémia sa nutne odrazí na podobe budúceho viacročného finančného rámca, aj keď na to ako presne, nemajú všetci partneri rovnaké názory. Je jasné, že Únia sa musí mobilizovať, aby sa dostala z krízy. Podporujú ideu mimoriadneho Nástroja na obnovu (Recovery Instrument), ktorý by mal zásadne zvýšiť možnosti podpory ekonomík. Európska komisia by ho mala predstaviť spolu s návrhom 7-ročného rozpočtu pre post-korona obdobie koncom mája. Pozornosť partnerov sa v diskusii venovala najmä správnemu nastaveniu nového Nástroja obnovy. „Mal by vytvoriť priestor pre zdravé investície. Pritom sa ale musí brať do úvahy najmä ekonomická kondícia všetkých krajín po kríze a to cez objektívne kritériá ako je prepad HDP, či rast nezamestnanosti,“ uzavrel štátny tajomník M. Klus.