Súčasné predsedníctvo v Rade EÚ 

 
Priority rumunského predsedníctva sú:
 
1. Európa konvergencie
 
2. bezpečnejšia Európa
 
3. Európa ako silný globálny aktér
 
4. Európa spoločných hodnôt
 
 

#MYSMEEU

  • ​Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.
     
Back

Miroslav Lajčák in talks with EU ambassadors

M. Lajčák diskutoval s veľvyslancami EÚ

29.10.2018 | Aktivity ministra | Slovensko a Európska únia

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes (29. októbra 2018) stretol s veľvyslancami členských krajín EÚ, s ktorými diskutoval o viacerých aktuálnych európskych a zahraničnopolitických témach. Ide o pravidelnú akciu, ktorá sa koná na podnet veľvyslanca krajiny aktuálne predsedajúcej v rámci Rady EÚ. Zároveň to bolo prvé stretnutie tohto druhu po návrate M. Lajčáka z New Yorku, kde uplynulý rok predsedal 72. Valnému zhromaždeniu OSN, čo indikovalo aj časť diskusie s  diplomatmi. Tí sa zaujímali aj o postoj slovenského ministra k hlavným európskym témam, medzi ktorými dominovali brexit, viacročný finančný rámec, ako aj migrácia. Minister akcentoval, že o týchto otázkach musia európski partneri diskutovať v globálnych súvislostiach. „Chceme jednotnú, bezpečnú a prosperujúcu Európsku úniu, ktorá bude hrať významnú globálnu úlohu. Úniu presadzujúcu hodnoty ako sú sloboda, demokracia a ľudské práva a ktorá bude prijímať rozhodnutia na základe vzájomného rešpektu,“ uviedol M. Lajčák na margo budúcnosti EÚ. Zo zahraničných tém bola v centre pozornosti situácia na západnom Balkáne, osobitne pokiaľ ide o vzťahy Srbska a Kosova, vývoj v krajinách Východného partnerstva a ich európska perspektíva, vzťahy s Ruskom, riešenie konfliktu na východe Ukrajiny aj v kontexte budúcoročných prezidentských a parlamentných volieb v tejto krajine, ako aj aktuálne dianie v Turecku. Minister Lajčák informoval veľvyslancov o prípravách SR na predsedníctvo v rámci OBSE a o prioritách s tým spojených, rovnako  ako o aktuálnom predsedníctve Slovenska vo V4.