Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

EU Foreign Affairs Ministers meet with their US Partner

Ministri zahraničných vecí štátov EÚ rokovali s americkým partnerom

15.6.2020 | Aktivity ministra | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia | Spojené štáty

Na pravidelnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie sa dnes (15. júna 2020) zúčastnil aj minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo. Ministri prediskutovali najdôležitejšie zahranično-politické otázky transatlantických vzťahov, vrátane medzinárodných dopadov pandémie COVID-19, vzťahov s Čínou, blízkovýchodného mierového procesu a situácie v susedstve EÚ s dôrazom na Ukrajinu.

 

Slovenskú republiku zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Minister Korčok uvítal konanie diskusie medzi šéfmi diplomacií EÚ a USA: „Je mimoriadne dôležité, že sme si dnes mohli vymeniť názory na najdôležitejšie témy s naším americkým partnerom. Potrebujeme pravidelnú diskusiu na tejto úrovni“. Vývoj vo svete prinášajúci nové bezpečnostné, environmentálne i zdravotné výzvy, či nástup nových globálnych aktérov, zosilnil potrebu globálnej spolupráce a koordinácie. Silné transatlantické partnerstvo a spolupráca v otázkach spoločného záujmu sú preto z pohľadu SR zásadné.

 

Minister Korčok zdôraznil význam transatlantickej spolupráce aj v kontexte obrany systému multilateralizmu, ktorý Európe a USA priniesol desaťročia mieru, bezpečnosti a prosperity, no ktorý v súčasnosti čelí snahám o jeho oslabenie či pretvorenie. Príkladom potreby transatlantickej spolupráce je aj situácia na Ukrajine: „Suverénna, nezávislá a prosperujúca Ukrajina v jej medzinárodne uznaných hraniciach je našim spoločným záujmom“, doplnil slovenský minister.