Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

Slovensko na oslavách Dňa Európy v Pekingu

Slovensko na oslavách Dňa Európy v Pekingu

10.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slovensko a Európska únia | Čína

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu sa vo štvrtok, 9. mája 2019 zúčastnil osláv Dňa Európy, ktoré usporiadala Delegácia EÚ v Pekingu v spolupráci so všetkými 28 zastupiteľskými úradmi členských krajín EÚ.

 

Slovenský stánok ponúkol početným zástupcom médií, cestovných kancelárií, firiem a diplomatického zboru ochutnávku tradičných slovenských trdelníkov a nápojov, ako aj propagačné materiály predstavujúce bohaté kultúrne, historické a prírodné kultúrne dedičstvo SR.

 

Osobitnú atrakciu tvoril kartónový maskot nadchádzajúcich majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktorý sa stretol s veľkým záujmom účastníkov podujatia.