Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

Stály predstaviteľ SR pri EÚ veľvyslanec Peter Javorčík vymenovaný za generálneho riaditeľa na Generálnom sekretariáte Rady EÚ

Stály predstaviteľ SR pri EÚ veľvyslanec Peter Javorčík vymenovaný za generálneho riaditeľa na Generálnom sekretariáte Rady EÚ

29.6.2020 | Aktivity veľvyslancov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia

Rada EÚ dnes (26. júna 2020) vymenovala veľvyslanca Petra Javorčíka na pozíciu generálneho riaditeľa pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie na Generálnom sekretariáte Rady EÚ. Ministerstvo zahraničných vecí SR víta vymenovanie veľvyslanca Petra Javorčíka do tejto vysokopostavenej pozície a želá mu veľa úspechov pri napĺňaní jeho náročnej a zodpovednej funkcie. Veľvyslanec Peter Javorčík je mimoriadne uznávaný a skúsený odborník, ktorý sa agende európskych záležitostí venuje už viac ako 25 rokov. V súčasnosti pôsobí ako stály predstaviteľ Slovenska pri EÚ. Jeho vymenovanie na tento dôležitý post je tiež dôkazom kvality a vysokej úrovne slovenskej diplomacie. Súčasne je aj vyjadrením očakávaní, že špičkový slovenský diplomat v službách tejto významnej európskej inštitúcie svojimi dlhoročnými skúsenosťami, kompetentnosťou, rozvahou a pragmatickým prístupom prispeje ku kvalitnému fungovaniu spoločných európskych inštitúcii. Svojich nových povinností sa veľvyslanec Peter Javorčík ujme od 1. októbra 2020. Jeho vymenovanie bolo schválené výberovou komisiou zloženou zo zástupcov Generálneho sekretariátu Rady EÚ a Európskej komisie, ako aj členskými štátmi EÚ formou písomnej procedúry. Generálne riaditeľstvo pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie je jedným z jedenástich generálnych riaditeľstiev, na čele ktorých stoja generálni riaditelia zodpovední priamo generálnemu tajomníkovi Rady EÚ. Generálne riaditeľstvo pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie tiež koordinuje organizáciu viacerých formácií Rady EÚ vrátane Rady pre životné prostredie (ENVI), Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) a Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (EYCS). Na tejto úrovni bude veľvyslanec Javorčík jediným predstaviteľom spomedzi krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2004.