Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic František Ružička at Europe Day in Košice

Štátny tajomník MZVEZ SR František Ružička na podujatí Deň Európy v Košiciach

4.5.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia

 

V Košiciach sa 3. mája 2019 uskutočnil Deň Európy. Podujatie zorganizovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s radnicou mesta Košice a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Cieľom podujatia bola diskusia so širokou verejnosťou o Európskej únii sprevádzaná sériou kultúrnych podujatí.

 

Súčasťou celodenného podujatia bola aj diskusia pod názvom Budúcnosť EÚ očami mladých, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Košického kultúrneho centra za účasti takmer dvoch stoviek študentov stredných škôl z Gymnázia Snina, Cirkevnej spojenej školy v Snine, Strednej priemyselnej školy v Snine, Gymnázia Giraltovce, Hotelovej akadémie Košice, Gymnázia Konštantínova Prešov, Gymnázia Poštová Košice a Gymnázia Alejová Košice.

 

V panelovej diskusii debatovali so štátnym tajomníkom Františkom Ružičkom mladí diplomati a študenti stredných škôl. Vo svojom úvodnom vystúpení František Ružička jasne zdôraznil eurotransatlantické ukotvenie Slovenska a nesporné výhody pre občanov, ktoré z toho vyplývajú. „Turbulentný vývoj na medzinárodnej scéne potvrdzuje, že členstvo SR v EÚ a NATO prispieva k posilneniu našej bezpečnosti a k pevnému ukotveniu Slovenska v priestore hodnôt a demokracie a zvýrazňuje postavenie našej krajiny v globálnom kontexte. Slovenský pas patrí medzi „najsilnejšie“ na svete, platíme silnou menou a pre mladých ľudí sa otvorili nevídané možnosti štúdia a pracovných príležitostí.“

 

Diskusia pod taktovkou Martina Strižinca potvrdila, že mladých zaujíma európska problematika. Viac ako 90-minútová živá výmena sa niesla v znamení tém ako brexit, údajný bruselský diktát, dvojitá kvalita potravín, Ukrajina a jej európske ašpirácie, terorizmus, migrácia, voľby do Európskeho parlamentu, kritické myslenie či boj proti dezinformáciám a hoaxom.

 

V tejto súvislosti štátny tajomník František Ružička vyzval mladých, aby boli vnímaví na dezinformácie a klamstvá. „Žijeme vo svete hyperinflácie informácií, z ktorých pomerne veľká časť je nepravdivá či zámerne skreslená. V období pred eurovoľbami je verejnosť konfrontovaná s početnými hoaxami a klamstvami týkajúcimi sa EÚ. Práve vzdelaní mladí majú skvelý potenciál prispieť svojim kritickým zmýšľaním k ich nešíreniu a vyvracaniu aj v diskusii so svojimi rovesníkmi a priateľmi.“

 

V závere podujatia odovzdal štátny tajomník ďakovné listy ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí riaditeľke Gymnázia Snina Ivete Lazorovej a zástupkyni riaditeľa Cirkevnej spojenej škole Andrei Gičovej za ich aktivity k posilneniu európskeho povedomia medzi mladými. Obe školy boli v r. 2019 úspešné v projektoch Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a Euroscola 2019, v rámci ktorých sa umiestnili na 1., resp. 2. mieste.

 

Diskusii so študentmi predchádzali workshopy na témy eurovolieb 2019, ochrany ľudských práv a demokracie a tiež rozvoja kritického myslenia s účasťou predstaviteľov Kancelárie Európskeho parlamentu v Bratislave, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Sebavedomého Slovenska a Helsinského výboru pre ľudské práva.

 

Po skončení diskusie sa uskutočnila aj debata so širokou verejnosťou v Hexa stane na Hlavnej ulici. Program ukončili večerné koncerty skupín Helenine oči a Polemic.

 

Deň Európy v Košiciach a jeho program boli súčasťou iniciatívy rezortu diplomacie pod názvom #MYSMEEU. V rámci tejto iniciatívy sa doposiaľ uskutočnilo 9 podujatí na univerzitách vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom samotnej iniciatívy je okrem informovania  verejnosti o hodnotách a smerovaní zahraničnej politiky Slovenskej republiky aj reagovať na trend znižovania dôvery v demokratické inštitúcie a spochybňovania členstva SR v EÚ.

 

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť aj na profile MZVEZ SR a na Flickri: https://www.flickr.com/photos/mzvsr/sets/72157678062898807​.

 

 

 

Úvodný príhovor F. Ružičku