Európska rada - informácie a závery z rokovaní

Európska rada dáva Európskej únii potrebné podnety na jej rozvoj a určuje jej všeobecné politické smerovanie a priority. Nevykonáva legislatívnu funkciu. Európska rada sa skladá z hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov, ako aj svojho predsedu a predsedu Európskej komisie. Na jej práci sa zúčastňuje vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

 

 

 

 

BREXIT

Cieľom tejto informačnej Platformy je poskytnúť v jasnej a zrozumiteľnej forme praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj poskytnúť im odporúčania a rady pre riešenie ich životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej Brexitom.

 

 

 

#MYSMEEU

Projekt #MYSMEEU je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

 

 

Back

Výbor stálych predstaviteľov členských štátov EÚ (Coreper) schválil návrh Nariadenia Rady na vytvorenie dočasného núdzového nástroja na zmiernenie rizík nezamestnanosti

Výbor stálych predstaviteľov členských štátov EÚ (Coreper) schválil návrh Nariadenia Rady na vytvorenie dočasného núdzového nástroja na zmiernenie rizík nezamestnanosti

15.5.2020 | Aktivity veľvyslancov | Slovensko a Európska únia | Koronavírus 2019-nCoV

Na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov členských štátov EÚ (Coreper) bol dnes (15. mája 2020) odsúhlasený návrh Nariadenia Rady na vytvorenie dočasného núdzového nástroja na zmiernenie rizík nezamestnanosti (tzv. SURE) v súvislosti s pandémiou COVID-19. Nástroj SURE je dôležité núdzové opatrenie, ktoré je súčasťou širšieho vyše 500-miliardového záchranného balíka EÚ a jej členských štátov a dopĺňa celý rad ďalších opatrení na záchranu ekonomiky. Tento stabilizačný nástroj umožní EÚ poskytnúť členským štátom výhodné úvery v celkovom objeme až do výšky 100 miliárd eur na dotovanie ohrozených pracovných miest v danom členskom štáte. Ako uviedol stály predstaviteľ SR pri EÚ veľvyslanec Peter Javorčík, "ide o veľmi dôležitý a užitočný nástroj, ktorého cieľom je zmierniť dopady koronakrízy na hospodárstvo členských štátov, vrátane SR, najmä predísť vysokému nárastu nezamestnanosti a podporiť trh práce. Pre Slovensko to v praxi znamená, že vláda bude z týchto peňazí môcť napr. poskytnúť zamestnávateľom príspevok na výplaty zamestnancov počas skráteného pracovného času (tzv. kurzarbeit) a Slovensko tak vďaka SURE bude môcť udržať mnohé pracovné miesta a firmy budú môcť oveľa jednoduchšie prekonať krízu a predísť výrazným stratám na príjmoch. Použitím prostriedkov zo SURE bude tiež možné preklenúť najkritickejšie obdobie a vyhnúť sa náhlemu a výraznému náporu na štátny rozpočet SR, čo by mohlo mať veľmi nežiaduce negatívne dopady na slovenskú ekonomiku". Nástroj SURE je tiež prejavom solidarity medzi členskými štátmi  EÚ v kritickom okamihu, keďže umožní získať veľmi výhodné úvery na medzinárodných finančných trhoch.