Národný konvent mladých

140310_narodny_konvent

Spolu voľme Európu!

Slovensku chýbajú mladí ľudia, ktorí sa aktívne zaujímajú o európske dianie. Mladá generácia síce naberá skúsenosti v celej Európe, svoje občianstvo však nevníma dostatočne ako občianstvo Európskej únie. Zmeniť to má projekt votEUzen.
 

Je čas na zmenu


Hlavným cieľom projektu votEUzen je vytvoriť inšpirujúcu a proeurópsku diskusiu, ktorá zohľadní nedostatok informácií o EÚ medzi mladými ľuďmi. Diskusia má poukázať nielen na pridanú hodnotu európskej integrácie, ale aj na výzvy budúcej Európskej únie. Slovensko má navyše jedinečnú šancu napraviť svoju reputáciu krajiny s najnižšou volebnou účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu z celej EÚ. votEUzen chce motivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali o európske témy a následne volili svojich kandidátov na europoslancov.
 

Spolu voľme Európu!


Hlavným cieľom projektu je propagácia volieb do Európskeho parlamentu medzi mladými ľuďmi a aktívne zapojenie mladých lídrov ako predstaviteľov občianskej spoločnosti na Slovensku. Pridanou hodnotou votEUzen je motivácia členov jednotlivých organizácií, aby sa stali súčasťou projektu votEUzen, a zúčastnili sa volieb do Európskeho parlamentu v máji 2014.
 

Národný konvent mladých – EÚ očami mladej generácie


votEUzen pozostáva z informačnej kampane prostredníctvom série Speaking Tour (verejné diskusie s osobnosťami, ktoré sa pohybujú v európskej problematike), súťaže Milionár, diskusií s predstaviteľmi samospráv vo forme okrúhlych stolov, kampane na sociálnych sieťach a v médiách. Projekt votEUzen prináša aj mládežnícku časť Národného konventu o EÚ - Národný konvent mladých a aktívnu účasť Ambasádorov projektu. Okrem týchto aktivít bude zabezpečená komplexná PR stratégia, vrátane širokého využitia sociálnych sietí a internetu.
 

5 tém, 5 obrazov, špičková skúsenosť


votEUzen prináša päť moderných umeleckých malieb, ktoré vyjadrujú päť najdôležitejších tém spojených s mladými ľuďmi a EÚ: výmenné programy študentov v rámci EÚ, bezplatný roaming, otvorený pracovný trh, aktívne občianstvo EÚ a spoločnú menu. votEUzen prinesie vizualizáciu celej kampane vytváraním moderných umeleckých diel, plagátov a špeciálnych odznakov s tematikou volieb do Európskeho parlamentu. Práve týmto spôsobom votEUzen propaguje konkrétne prípady, kedy EÚ skvalitňuje mladým ľuďom život.
 

Kto sa stane súčasťou projektu votEUzen?


votEUzen nepredstavuje iba všetkých mladých občanov s právom voliť, ale predovšetkým tých, ktorí môžu aktívne rozhodnúť o budúcnosti Európy počas volieb do Európskeho parlamentu. Do projektu votEUzen bude aktívne zapojených minimálne 150 účastníkov v každom regióne Slovenska. Dosah smerom na verejnosť bude integrovanou súčasťou projektového manažmentu vo všetkých fázach votEUzen. Priama interakcia s mladými Slovákmi – Európanmi, vznikne cez sociálne siete a počas verejných podujatí, kde uvítame a podporíme iniciatívy mladých. votEUzen si kladie za cieľ priamo osloviť viac ako 2000 mladých ľudí, a nepriamo desiatky tisíc mladých.
 

Kto stojí za projektom?


votEUzen organizuje Slovenská atlantická komisia (SAC) a Centrum pre európske záležitosti (CEA), členovia Stredoeurópskej strategickej rady. SAC je mimovládna organizácia zameraná na vytváranie stredoeurópskej platformy pre globálnu bezpečnostnú politiku. CEA je nezávislá mimovládna organizácia s cieľom budovať na Slovensku silnú a kritickú európsku komunitu, ktorá bude schopná aktívne formovať verejnú, expertnú a politickú debatu o budúcnosti Európskej únie i Európy ako takej, čo bude nesmierne dôležité pri príprave a počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016.

votEUzen je organizovaný ako súčasť Národného konventu o EÚ. Partnermi projektu sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Projekt votEUzen podporila Európska komisia v rámci programu Mládež v akcii.
  140310_narodny_konvent_päticka
 • ikonka galerie
  26.04.2016
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Národný konvent o Európskej únii | Predsedníctvo SR v Rade EÚ
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ sa dnes (26. apríla) na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastnil na workshope Národného konventu o Európskej únii. Workshop bol zameraný na výzvy slovenského predsedníctva v Rade EÚ. V diskusii I. Korčok načrtol medzinárodnopolitický kontext predsedníctva, ktorý bude charakterizovaný nielen pokračujúcimi konfliktmi v bezprostrednom susedstve Únie či vývojom migračnej krízy, ale aj výsledkom referenda o zotrvaní Spojeného kráľovstva v EÚ.
 • 02.06.2014
  | Aktivity ministra | Národný konvent o Európskej únii | Predsedníctvo SR v Rade EÚ | Vatikán
  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa dnes (2. júna 2014) stretol v sídle Arcibiskupského úradu v Bratislave s predsedom Konferencie biskupov Slovenska a bratislavským arcibiskupom - metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským. Obaja partneri ocenili vysokú úroveň dvojstranných vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorá vytvára vhodné podmienky pre ďalší rozvoj spolupráce medzi štátom a katolíckou cirkvou na Slovensku.
 • 06.05.2014
  | Aktivity ministra | Národný konvent o Európskej únii
  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák vystúpil dnes (6. mája 2014) v Bratislave s úvodným prejavom v rámci Národného konventu o EÚ, v ktorom bilancoval desať rokov členstva SR v Európskej únii. „Stanovený cieľ stať sa členom euroatlantických zoskupení nám nebol nadiktovaný zvonka. Sami sme rozhodli o svojej ďalšej identite,“ uviedol M. Lajčák.
 • ikonka galerie
  ikonka audia
  06.05.2014
  | Aktivity ministra | Národný konvent o Európskej únii | Prejavy a vystúpenia ministra
  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (6. mája 2014) vystúpil v Bratislave na Plenárnom zasadnutí Národného konventu o EÚ otvoriac panel s názvom „Európske Slovensko: príležitosti, výzvy a perspektívy členstva“. Minister skonštatoval, že k obnoveniu činnosti Národného konventu viedol jeden rámcový a tri konkrétne dôvody, pričom rámcový spočíval v snahe stimulovať diskusiu k európskym záležitostiam a snažiť sa podnietiť odbornú, aj širšiu verejnosť, aby sa vyjadrila k tomu, akým smerom sa Únia uberá.
 • 05.05.2014
  | Aktivity ministra | Aktivity štátnych tajomníkov | Národný konvent o Európskej únii
  Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (5. mája 2014) vystúpil v Bratislave na plenárnom zasadnutí Národného konventu mladých. Vo svojom prejave bilancoval desaťročné pôsobenie Slovenska v Európskej únii. V tejto súvislosti pripomenul aj zložitú cestou, ktorou Slovensko muselo prejsť, kým sa stalo členom tohto prestížneho zoskupenia.


Dátum poslednej aktualizácie: 11.03.2014

 

Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-30 21:09:41.86 Dátum vytvorenia: Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2014