Prehľad sankcií EÚ voči tretím krajinám

Zoznamy uvedených reštriktívnych opatrení (sankcií) EÚ obsahujú opatrenia prijaté v zmysle čl. 215 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a príslušných ustanovení Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (v období pred 1.12. 2009: čl. 60 a 301), ako aj príslušné rozhodnutia rady. Zoznamy neobsahujú spoločné pozície prijaté pred 1.12. 2009, opatrenia prijaté v rámci Európskej politickej spolupráce (do novembra 1993), ani opatrenia týkajúce sa pozastavenia alebo prerušenia bilaterálnych dohôd alebo spolupráce s tretími krajinami.

 

Užitočným nástrojom na vyhľadávanie právnych aktov a na overenie informácie o zaradení jednotlivých osôb a entít na sankčné zoznamy je tzv. sankčná mapa EÚ – EU Sanctions Map, ktorú spravuje Európska komisia.
 

Afganistan
Barma / Mjanmarsko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Burundi
Egypt
Eritrea
Guinea-Bissau
Guinejská republika
Irak
Irán
Jemen
Južný Sudán
Konžská demokratická republika (Kongo)
Kórejská ľudovodemokratická republika
Libanon
Libéria
Líbya
Maledivská republika
Mali
Mjanmarsko
Moldavsko
Pobrežie Slonoviny
Rusko
Somálsko
Stredoafrická republika
Sudán
Sýria
Tunisko
Ukrajina
Venezuela

Zimbabwe

 

Teroristické skupiny (Zahraničné teroristické organizácie)

 

Chemické zbrane

 

Kybernetické útoky