Bielorusko

Rozhodnutie Rady 2012/642/SZBP z 15. októbra 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku

 

v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

 

Rozhodnutie Rady 2010/639/SZBP z  25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska


v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

 

2012

 

2011

 

 

Nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach proti prezidentovi Lukašenkovi a niektorým predstaviteľom Bieloruska


v znení pozmeňujúcich právnych aktov:

2018

 

2017

 

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2008