Slovensko diskutuje o EÚ

​Projekt „Slovensko diskutuje o EÚ“ je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý má za cieľ obnoviť širokú spoločenskú diskusiu na Slovensku o aktuálnych témach týkajúcich sa Európskej únie s osobitným dôrazom na jej budúcnosť a miesto Slovenska v nej.

 

Ambíciou rezortu diplomacie je vychádzať z celospoločenského konsenzu pri tvorbe národných pozícií v diskusii o budúcnosti EÚ. Zámerom je preto organizovať reprezentatívne podujatia, na ktorých budú môcť zástupcovia všetkých zložiek občianskej spoločnosti vyjadriť svoje názory a postoje k Únii a prispieť tak k formovaniu jej podoby a budúceho smerovania.

 

Na predmetné podujatia budú preto pozývaní predstavitelia politických strán, mimovládnych organizácií, podnikateľského sektora, záujmových združení a regiónov, sociálni partneri, ako aj zahraniční diplomati.

 

Neoceniteľnou zložkou celonárodného postoja k európskym záležitostiam sú však aj názory študentov a ľudí z akademického prostredia. Za najvhodnejšie miesto pre konanie týchto podujatí bola preto zvolená akademická pôda, nakoľko v kontexte súčasného vývoja nielen v EÚ, ale aj na Slovensku, je nadmieru potrebné diskutovať najmä s mladou generáciou o aktuálnych problémoch a možných riešeniach a motivovať ich k väčšej angažovanosti vo veciach verejných a osobitne vo veciach týkajúcich sa európskej budúcnosti Slovenska.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je presvedčené, že len vďaka zastúpeniu všetkých zložiek spoločnosti môže vzniknúť komplexný a skutočný obraz celonárodného postoja a záujmu o EÚ, opierajúci sa o spoľahlivú legitimitu.

Dátum poslednej aktualizácie: 2017-11-28 20:35:39.43 Dátum vytvorenia: Fri May 26 08:38:12 CEST 2017
SLOVENSKO DISKUTUJE O EÚ - SPRÁVY A FOTOGRAFIE Z PODUJATÍ