Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:


  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odvolať informáciu o plánovanom pobyte v zahraničí na Ministerstve zahraničných veci a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Odvolaním občan ruší  informáciu o plánovanom pobyte v zahraničí.  Výstupom služby je informácia pre pracovníkov ministerstva o zrušení a z pohľadu občana možnosť dostávať správy a cestovné odporúčania. 

  Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí podáva občan Slovenskej republiky dobrovoľne a ruší takto predchádzajúce podanie.

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať, ak chcete využiť elektronickú službu pre odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti

  1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný)
  2. Odoslanie elektronického formulára na MZVaEZ
  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí, nie je už potrebné vykonať iné aktivity.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Nie
 • Legislatíva: Služba nie je definovaná zákonom.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie