Odvolanie informácie o plánovanom pobyte v zahraničí