Poskytovanie služieb podpory podnikateľov

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre podnikateľov, občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o informáciu - v zmysle služieb podpory podnikateľov v konkrétnej krajine na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Žiadosť o informáciu - v zmysle sluzieb podpory podnikateľov podáva občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady.

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre žiadosť o informáciu o podnikateľskom prostredí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára 
  2. Odoslanie elektronického formulára

Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár Žiadosť o informáciu - v zmysle služieb podpory podnikateľov v zahraničí, nie je už potrebné vykonať iné aktivity.

Základné informácie

Povinný poplatok
Nie
Potreba rezervácie
Nie
Legislatíva
Služba nie je definovaná zákonom.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára