Vybavovanie dokladu na prepravu zbraní

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť pre vybavovanie dokladu na prepravu zbraní príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie sprievodného listu na prepravu zbraní občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

  Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

  Zbrojné sprievodné listy sa vydávajú za účelom trvalého vývozu a dovozu zbraní kategórie A-B-C alebo streliva do týchto zbraní, za účelom dočasne doviesť, držať, používať alebo previesť cez územie Slovenskej republiky zbrane kategórie A B C alebo streliva do týchto zbraní.
  Držiteľ zbrane alebo streliva z tretej krajiny, ktorý cestuje do členského štátu EÚ musí pri kontrole na hranici EÚ predložiť povolenie každého členského štátu, do ktorého alebo cez ktorého územie chce so zbraňou alebo strelivom cestovať.

  Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
  • platný cestovný doklad
  • zbrojný preukaz v ktorom je zapísaná zbraň, o prepravu ktorej sa žiada
  • v prípade dočasného dovozu za účelom účasti na športovom podujatí, ktorého súčasťou je streľba - originál notársky osvedčeného písomného pozvania organizátora športového podujatia
  • v prípade dočasného dovozu za účelom poľovačky - originál notársky overeného písomného pozvania na poľovačku alebo originál osvedčenej zmluvy o poplatkovej poľovačke v slovenskom jazyku
  • v prípade trvalého vývozu zbrane súhlas príslušných štátnych orgánov krajiny, do ktorej sa vývoz zbrane (a streliva) uskutoční, preložený do slovenského jazyka, vyhotovený tlmočníkom zapísaným v zozname znalcov a tlmočníkov SR

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre vybavovanie dokladu na prepravu zbraní. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
  2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť. V prípade, že Vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si stretnutie na zastupiteľskom úrade čo najskôr.
  3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre vybavovanie dokladu na prepravu zbraní a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
  1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
  2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. Žiadateľ je povinný si na rezervované stretnutie priniesť všetky potrebné doklady uvedené v popise služby a na príslušnom formulári. Bez týchto dokladov nemusí byť žiadosť na stretnutí úspešne vybavená. 
  3. Prevzatie sprievodného listu – v prípade, že je možné vydať sprievodný list, zastupiteľský úrad vytvorí sprievodný list na prepravu zbraní a spolu s poučením vám ho odovzdá.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Áno
 • Legislatíva: Služba je poskytovaná podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie