Zmena v registri exportérov

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre podnikateľov, občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať formulár pre zmenu v registri exportérov na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Výstupom služby je zmena údajov exportéra v registri exportérov. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Žiadosť o zmenu exportéra podáva podnikateľ, občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady.

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre zmenu v registri exportérov. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  • Zmena žiadosti v registri exportéra
    1. Otvorenie elektronického formulára Registrácia exportéra
    2. Zmena/oprava údajov elektronického formulára
    3. Odoslanie elektronického formulára
Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár Zmena v registri exportéra, nie je už potrebné vykonať iné aktivity.


Základné informácie

Povinný poplatok
Nie
Potreba rezervácie
Nie
Legislatíva
Služba nie je definovaná zákonom.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára