Zmena v registri exportérov

Detailné informácie o e-službe

 • Popis:

  Služba je určená pre podnikateľov, občanov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať formulár pre zmenu v registri exportérov na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Výstupom služby je zmena údajov exportéra v registri exportérov. Služba je dostupná 24 hodín denne.

  Žiadosť o zmenu exportéra podáva podnikateľ, občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady.

  Kroky pre použitie elektronickej služby
  V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre zmenu v registri exportérov. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  • Zmena žiadosti v registri exportéra
   1. Otvorenie elektronického formulára Registrácia exportéra
   2. Zmena/oprava údajov elektronického formulára
   3. Odoslanie elektronického formulára
  Kroky po využití elektronickej služby
  V prípade, že ste odoslali elektronický formulár Zmena v registri exportéra, nie je už potrebné vykonať iné aktivity.

Základné informácie

 • Povinný poplatok: Nie
 • Potreba rezervácie: Nie
 • Legislatíva: Služba nie je definovaná zákonom.

Autentifikácie/nástupcovia

 • Potreba prihlásenia cez eID: Nie